Forskel på åben og kendt ægdonation

I debatterne på forskellige internetfora kan jeg ser, at der er en del forvirring om, hvad åben og kendt ægdonation er, og at der bliver talt om de to former for donation, som om der ingen forskel er. Men det er der.

Åben donor

Kendt donor

Hverken donor eller modtager kender identiteten på den anden Donor og modtager kender hinanden
Kønscellen doneres til vævscentret Kønscellen doneres direkte til modtager
Donor indgår en aftale med vævscentret og denne aftale afgør, hvilke oplysninger modtageren og/eller donorbarnet har adgang til. Aftalen vil typisk fremstå som en underskrevet kontrakt. Aftalen mellem donor og modtager afgør, hvor stort kendskabet skal være. Aftalen er mere eller mindre formel og ikke juridisk bindende. Der er snarere tale om hensigtserklæringer mellem modtager og donor.
Praksis er, at det kun er donorbarnet, der kan søge oplysninger om donor, hvis donor har samtykket i, at barnet kan få udleveret oplysninger om hans/hendes identitet, når barnet er blevet myndigt.Donorbarnet skal kontakte vævscentret for at få oplysninger om og eventuelt få kontakt med sin donor. Der er (endnu) ingen praksis på området.Hvilke oplysninger modtageren og/eller donorbarnet har adgang til, samt om der skal være kontakt (og i så fald hvordan) mellem donorfamilien og donor under donorbarnets opvækst, afhænger af de løfter donor og modtager har givet hinanden.
   
Ved at vælge åben donor gør forældrene det muligt for det (kommende) donorbarn at få svar på spørgsmål i fremtiden, hvis barnet ønsker det. Ved at vælge kendt donor er det ikke altid op til det (kommende) donorbarn selv at vælge, om hun eller han vil vide noget om sin donor og om der skal være kontakt. Det kan være aftalt mellem modtager og donor.

 

Aftalerne, som hensigtserklæringen om kendt donation indeholder, kan være:

  • donor får at vide, om modtager bliver gravid og hvad graviditeten resulterer i
  • donor får mulighed for at følge donorbarnets opvækst fra sidelinjen
  • modtager får mulighed for at få oplysninger om donor under donorbarnets opvækst
  • donor og modtager har en kontinuerlig og regelmæssig kontakt enten på skrift eller i virkeligheden

 

Valg af donor

Har du overhovedet et valg?

Antallet af kvinder, der mangler egne ægceller overgår antallet af kvinder, der gennem ægdonation giver en ægcelle videre. Efterspørgslen efter ægceller er større end udbuddet.

Er det et marked, der dybest set reguleres af udbud og efterspørgsel? Er kvinder, der efterspørger en mangelvare, villige til at indgå aftaler, som de egentlig ikke har det helt godt med for at komme nærmere længselsbarnet? Kommer kvinden foran i køen ved at gøre det?

  • Jeg har mødt en ægdonor, der var bekymret for om modtager bare talte hende efter munden, for at få adgang til ægcellerne.
  • Jeg har mødt en modtager, der var meget optaget af spørgsmålet om, hvor langt hun skulle gå i ønsket om åben eller kendt ægdonation.
  • Jeg har mødt en anden modtager, der syntes hun måtte lyve sig til et æg.
  • Og så er der de mange, der slet ikke synes, de har et valg. De er bare taknemmelige, hvis der overhovedet bliver en ægcelle til dem – så hurtigt som muligt – uanset for for donation. Som en kvinde sagde: ”Der er vist ikke noget med, hvad vi helst vil. Man må tage det, man kan få.”

Selvom markedsmekanismerne virker, er der et valg at træffe både som donor og som modtager.

 

Læs om, hvad konsekvenserne kan være ved at bruge kendt ægdonation.

 

Hvilken slags donor?

Blogindlægget har tidligere været udgivet,og er nu revideret og opdateret.

 

PS

  • Bekymrer du dig over hele den proces, du nu skal igennem med at bruge donor i fertilitetsehandlingen?
  • Har du usikre tanker om fremtiden?

få en hurtig og operationel samtale om, hvordan du har det lige nu, og hvordan du gerne vil have det i stedet. Sammen sætter vi fokus på at komme ud af din fastlåste situation.

Samtalen er gratis og helt uforpligtende for dig.

Gør noget ved det allerede nu. Book straks de 25 minutter, der passer dig bedst i min online kalender.

Gravid med donor | WEBINAR

For dig, der har fået hjælp af donor og nu venter barn og ikke synes det er helt nemt.

Tryk på billedet og tilmeld dig.

'gravid med donor webinar