OBS!

Siden dette blogindlæg udkom første gang, er betaling af ægdonor øget betragteligt til 7.000 kr pr donation.

 

(Kompensation af ægdonor

Skal det være helt korrekt, burde jeg bruge ordet ‘kompensation’ og ikke ‘betaling’).

Ægdonation skal ske vederlagsfrit

Der må i Danmark ikke ydes eller modtages betaling eller anden økonomisk fordel for udtagelse eller overførsel af væv (kønsceller).

Sæddonor og ægdonor bliver i stedet kompenseret for de faktisk afholdte og dokumenterede udgifter. De kan også kompenseres for ulemper, som er direkte relateret til donationen.

I dag betragter myndighederne det for at være en rimelig kompensation af en ægdonor, at hun får det samme beløb for sin donation som en sæddonor får, hvilket svarer til 500 kr. pr. donation.

Hvad synes du er en rimelig betaling af ægdonor?

 

Æg og sæd er ikke lige

I realiteten stilles donation af æg og sæd altså lige i loven, selvom generne ved ægdonation er betragteligt større end ved sæddonation.

Kvinden, der donerer ægceller, skal stimulere sig selv med hormoner via injektioner i maveskindet, hun skal formentlig bruge arbejdstid på at komme til flere undersøgelser (skanninger) på klinikken og hun skal måske også kalkulere med sygemelding i forbindelse med udtagning af ægcellerne. Som ved al anden behandling er der også risici forbundet med forløbet, ligesom den kan være mere eller mindre ubehagelig/smertefuld.

Jeg kan i den grad følge Peter Lundstrøm, klinikchef ved Fertilitetsklinikken IVF i Ballerup, når han i Berlingske citeres for dette blændende citat:

»Det er religiøst og etisk misforstået, at noget der er så ubehageligt som at få taget æg ud, skal sidestilles med noget, der er så behageligt som at få en sædafgang. Det har jeg helt ærligt svært ved at forstå,« siger han.

Hvad siger (kommende) ægdonorer selv?

Jeg har netop spurgte nogle (kommende) ægdonorer om deres holdning til kompensationen af deres ægdonation.

Der var ingen, der donerede for pengenes skyld. Det ville også have undret mig meget, når den aktuelle kompensation i Danmark er så lav som den er.

Kompensationen er kærkommen, men ikke afgørende for kvinderne. Én kvinde var dog inde på, at kompensationens størrelse ville kunne få hende til at donere mere end en gang.

Kvindernes ønsker til kompensation er i mine øjne ganske ydmyge, men de ønsker heller ikke at blive til grin.

Som en af kvinderne siger:

”Jeg ønsker blot ikke, at det skal være en udgift for mig.”

 

Økomonisk kompensation – betaling af ægdonor

Berlingske Tidende bragte i december 2012 en artikelserie om, hvordan fertile ægdonorer kompenseres økonomisk i Danmark.

Berlingske Tidende dokumenterer, at praksis varierer meget og at flere klinikker ikke følger hensigten med loven. Der hersker vidt forskellig praksis fra fertilitetsklinik til fertilitetsklinik, når kvinder kompenseres for deres kønsceller.

”Mens en ægdonor på bl.a. Rigshospitalet og Odense Universitetshospital modtager 500 kroner for hele forløbet fra første møde over hormonbehandling til donation, giver Dronninglund Fertilitetscenter under Aalborg Sygehus 500 kroner hver eneste gang, kvinden møder på klinikken. Det kan i alt udløse op mod 3.000 kroner, da et donationsforløb typisk indebærer fem-seks fremmøder”.

Skal ægdonation betales eller kompenseres?

Det er min holdning, at det ikke skal være for pengenes skyld, at man donerer kønsceller i Danmark. Donorerne skal ikke betales, men kompenseres.

Men jeg synes absolut det er på tide at se på kompensationen af de donerende kvinder og at gøre kompensationen større.

Det er ikke bare to ryk og en aflevering at donere ægceller.

En ide kunne være, at kvinden fik et kompensationsbeløb på størrelse med den en sæddonor modtager, hver gang han afleverer en portion sæd i sædbanken. Kvinden skulle blot ikke have beløbet pr. ægudtagning, men hver gang hun skulle møde på klinikken.

Folketingets Sundhedsudvalg drøfter nu kompensationens størrelse og en eventuel tydeliggørelse af lovens bogstav.

Jeg venter spændt på at høre, hvad de når frem til.

Hvad synes du om kompensationen af ægdonorer?

Risiko for ægdonor.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_13″]