Coronavirus og graviditet

Coronavirus og graviditet

Coronavirus og graviditet: Få aktuel viden 

Efter at have kæmpet og drømt i årevis, er du endelig blevet gravid. Det er fantastisk!

Men måske er du mere bekymret, end du havde troet?

Oveni den almindelige ængstelse har vi nu coronavirus omkring os. Og det kan gøre dig, der er gravid, endnu mere ængstelig.

I blogindlægget får du den nyeste faktuelle viden, som du kan forholde dig til.

Hellere det end tankemylder.

Update den 13. juni 2020

Så er der beroligende nyt:

Hverken din baby i maven eller du selv bliver skadet af coronavirus i 1. trimester.

Om nogle måneder har forskerne også data klar om, hvad smitte med coronavirus betyder for kvinder, der bliver smittet med coronavirus i 2. og 3. trimester.

Kilde: Danmarks Radio

 

Update den 4. maj 2020

Sundhedsstyrelsen har igen opdaterede sine anbefalinger om, hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

Når det gælder coronavirus og graviditet, er  der stadig udelukkende tale om et forsigtighedsprincip. Sundhedsstyrelsen skriver:

Gravide kan være mere modtagelige over for infektioner. Gravide har dog samme sygdomsmønster som den øvrige befolkning, dvs. det er ikke påvist, at gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er heller ikke påvist for det ufødte barn.

Der er dokumentation for, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før terminen med de dertil hørende risici.
Ud fra et hensyn til det ufødte barn, men også til den gravide, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19.

 

Update den 1. maj 2020

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjen for gravide og fødende, bl.a. med en præcisering af, hvem der skal testes for COVID-19.

Den fødende vil blive testet på fødeafdelingen ved ankomst, så personalet kan tage de fornødne smitteforebyggende tiltag under fødslen.

Den symptomfrie partner eller pårørende, der skal deltage ved fødslen, skal ikke testes i forbindelse med fødslen.

 

Gravide eller fødende, der har milde symptomer på COVID-19, kan ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer nu blive testet.

 

Update den 24. april 2020

Gravide eller fødende, der har milde symptomer på COVID-19, kan ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer nu blive testet.

Update den 2. april 2020

Der er stadig ikke noget, der tyder på, at gravide er særlige modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb, eller har en øget dødelighed.

Men for at være på den sikre side, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide fra 28. graviditetsuge (3. trimester) arbejder hjemmefra.

 

Update den 19. marts 2020

Nu skal fødende – som noget af det første testes- hvis de har symptomer på coronavirus, når de møder op på hospitalet.

Sådan lyder Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for, hvordan man skal håndtere Covid-19-syge gravide og fødende kvinder, deres partnere og den nyfødte.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kilde: Letlæst på DR

 

Update den 18. marts 2020

Spædbørn betragtes nu som særlig risikogruppe

Ny dokumentation tyder på, at hvis et spædbarnet har været udsat for coronasmitte, eksempelvis fra moren lige efter fødslen, så er det en særlig risikogruppe, siger Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Berlingske Tidende

 

Hvordan har du det som gravid?

Du har nok gjort dig mange forestillinger om, hvor lykkelig du ville være, når du blev gravid.

Måske er du nu overrasket over, at du ikke hele tiden svæver på en lyserød sky.

I stedet er den tid, som du troede skulle være ‘den søde ventetid’ blevet til en ængstelig tid, hvor tankerne konstant kredser om de ting, der kan gå galt.

Måske kan du genkende dig selv i Nanna, som engang sagde:

At være gravid føles som stadig at være i fertilitetsbehandling – sådan rent følelsesmæssigt. Det er ligeså stressende at være gravid som at være i behandling!

Det, der især stressede Nanna var, om alt nu var. som det skulle være. Som gravid er der jo netop noget at miste.

Lad os nu dykke ned i dele af emnet ‘coronavirus og graviditet.’

 

Gravid = risikogruppe

Når vi taler om risiko for at få coronavirus, er gravide – for en sikkerheds skyld – at betragte som en særlig sårbar gruppe, selv om det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom ift. coronavirus ifølge Sundhedsstyrelsen.

Man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx influenza, så for en sikkerheds skyld sætter sundhedsvæsenet gravide i rirsikogruppen.

→ Hvad betyder det for dig, hvis du er gravid?

Pas endnu mere på jo tættere du er på 3. trimester

Jo længere henne du er i graviditeten, jo mere skal du passe på at blive smittet med coronavirus. Det skyldes, at du allerede er presset på din lungekapacitet, fordi fosteret fylder så meget, at dine lunger har mindre plads og det udfordrer din vejrtrækning.

Jo mindre plads dine lunger har, desto sværere vil det være for dig at hoste ordentligt igennem.

Hør professor i infektionssygdomme Jens Lundgren i Lægens Bord – 3:55 inde i udsendelsen.

Der er ikke beskrevet problemer for fostret, så du skal undgå smitte for din egen skyld.

 

Gør som alle andre

For gravide gælder de samme regler og anbefalinger som for alle andre:

 • undgå fysisk kontakt med dem, du ikke bor sammen med
 • sørg for god håndhygiejne
 • hold afstand
 • bliv hjemme og lev det mere introverte liv
 • få frisk luft.

Lav fødselsforberedelse hjemme

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at blive hjemme fra fødselsforberedelse for at undgå forsamlinger. Dermed reducerer du smittespredning. Det er til fordel for både dig selv, andre gravide og underviser.

I region Hovedstaden kan du få fødselsforberedelse på video. Veer og gispeøvelser – informationsmøde på Hvidovre Hospital. 

Fødsel og barselsbesøg

Du må kun have een pårørende med til fødslen. Vedkommende skal holde sig i god afstand af de ansatte.

Hvis din kæreste/pårørende har symptomer på virus, må den pågældende IKKE være med under fødslen.

Når faren eller medmoren er syg med virusset, skal han eller hun desuden holde sig fra barnet, indtil han eller hun har været symptomfri i to døgn.

Ældre søskende og bedsteforældre skal ikke komme på barselsgangen, men i stedet vente, til du er hjemme hos dig selv igen.

Alle forholdsregler er for at reducere risikoen for smitte.

Kontakt dit fødested for at høre om forholdene mht coronavirus og graviditet og fødsel.

Meld meget gerne tilbage til mig, hvis jeg tager fejl, eller der er nye krav.

Kilde: Letlæst på DR

 

Din baby

Midt i alt alvoren er det vigtigt at pointere, at det ikke ser ud til, at Corona virus påvirker fosteret.

Nyt om Corina virus henviser til en artikel i The Lancet, som beskriver, at en ny undersøgelse har vist, at coronavirus ikke går over til barnet i den sene graviditet.

Man undersøgte ni kvinder, der lige inden fødslen fik konstateret covid-19. Man fandt ingen overførsel af coronavirus til hverken barnet, navlestrengs blodet, fostervandet eller mælken. De gravide kvinder havde udelukkende milde symptomer på infektionen.

Noget tyder derfor på, at Corona virussen holder sig til luftvejene og ikke spreder sig via andre væsker til barnet.

Men, der er et men.

Ekstra Bladet refererede forleden til en sag fra London, hvor en nyfødt var blevet smittet af sin mor. Ifølge avisen var det uvist, om barnet var blevet smittet i livmoderen eller under selve fødslen.

 

Vi ved endnu ikke nok om coronavirusvirus

Den usikkerhed, skal vi lære at leve med, så længe coronaviruset ånder os i nakken.

Du er hjerteligt velkommen til at få uforpligtende sparring om, hvordan du kan håndtere usikkerhed og bekymringer. Book en tid allerede nu.

 

Mere viden

Babyshower alternativ i en tid med coronavirus

Coronavirus og fertilitetsbehandling

Eksterne kilder

Sundhedsstyrelsen

Pjece til særlige risikogrupper

 

PS

Når dette blogindlæg er udgivet kan situationen allerede have forandret sig. Søg derfor den nyeste vejledning hos sundhedsmyndighederne. Fx hos Sundhedsstyrelsen og din jordemoder.

Dette sagt, så er det også på plads med en ansvarsfraskrivelse: Selvom jeg har gjort mig meget umage for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler.

 

 

Nedfrosne æg skal kunne opbevares længere

Nedfrosne æg skal kunne opbevares længere

Nedfrosne æg – både befrugtede og ubefrugtede ægceller – skal destrueres efter fem år. Sådan har reglerne været siden 2006.

Det vil et borgerforslag nu have ændret.

Borgerforslaget foreslår konkret, at perioden for nedfrysning af befrugtede og ikke befrugtede ægceller forlænges indtil kvinden er 46 år, der er det ældste en kvinde må være for at få fertilitetsbehandling i Danmark.

Find borgerforslaget og skriv under, hvis du er enig.

Nedfrosne æg kan både berolige og stresse

Det er naturligvis beroligende at have fået taget så mange gode ægceller ud, at der er nok til at fryse ned til en senere behandling. Så slipper kvinden nemlig for at skulle gennem endnu en behandlingscyklus med hormonstimulation og ægudtagning.

Men bevidstheden om, at de nedfrosne æg skal smides ud stresser parrene, når udløbsdatoen nærmer sig. Det gælder især de, der får et barn af fertilitetsbehandlingen og stadig har æg på frys. De kan føle sig pressede til hurtigt at gå i behandling igen for at få næste barn, selvom de helst havde ventet lidt længere.

Det er muligt at få dispensation for fem års-perioden, fordi den ansvarlige læge kan beslutte at forlænge opbevaringsperioden, så længe kvinden er under 46 år, og hvis kvinden eller hendes partner lider af alvorlig sygdom.

Hvis samlivet ophører, skal de opbevarede, befrugtede æg også destrueres.

 

Ingen begrundelse for udløbsdatoen

Andre lande har andre regler om opbevaring af nedfrosne æg, og Det Etiske Råd har tidligere anbefalet at udvide muligheden for at opbevare ægceller i op til ti år i Danmark.

Samtidig med borgerforslaget tegner der sig et politiske flertal for at ændre reglerne, fordi meget taler for at gøre det.

Der er ingen sundhedsfaglige argumenter imod at udvide antallet af år, man kan have nedfrosne æg liggende.

Som klinikchef Søren Ziebe ved fertilitetsklinikken på Rigshospitalet siger:

Der er ingen grund til at begrænse nedfrysningstiden.

Vi må behandle med barnløshedsbehandling, indtil kvinden er 46, og så giver det altså ikke behandlingsmæssig, biologisk eller medicinsk mening, at man skal smide noget ud undervejs.

Sæd og æg er ikke lige 

I modsætning til ægceller er der ingen regler om opbevaringstid for og destruktion af sædceller. Der er altså ingen udløbsdato på nedfrosne sædceller.

Der er stor ulighed mellem sæd og æg, og set med mine øjne er de ikke udelukkende biologiske.

Det er som om, vi ser sædceller som noget evigt tilgængeligt og derfor som bare reproducerbare celler (selvom sædcellernes kvalitet daler med alderen).

Mens kvindens ægceller jo er begrænsede i både antal og levetid.

Netop det faktum taler jo klart for at forlænge muligheden for at opbevare ægcellerne på frys efter de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling og ikke det modsatte.

Set i det lys, er det endnu mere forkert med den gældende fem års grænse for nedfrysning af ægceller.

Ægceller har også været betragtet som potentielle fostre, selvom de ikke er befrugtede, og derfor synes nogle, det er uværdigt at fryse æggene ned.

En sådan holdning har jeg været udsat for og efterfølgende blogget om: Har jeg slået 25 børn ihjel? Har du? 

Hvad mener Etisk Råd?

Etisk Råd støtter også op om forslaget om at kunne forlænge perioden med nedfrosne ægceller. Forudsætningen er, at æggene skal være frosset ned i forbindelse med behandling for ufrivillig barnløshed (fertilitetsbehandling).

Etisk Råd peger i den forbindelse på en etisk bekymring om social freezing – hvor en kvinde får frosset sine yngre æg ned, fordi hun først ser sig klar til at få børn senere.

Etisk Råd: Det giver mening at forlænge perioden for nedfrosne æg

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg  (Etisk Råd 2015).

Jeg har støttet borgerforslaget – har du?

nedfrosne æg

 

Læs mere om Julie, der er en af forslagsstillerne:

Julies nedfrosne æg skal destrueres om et år

Julie har begravet sin søn og aborteret flere gange (Der er betalingsmur på den her artikel).

Fertilitetsbehandling uden succes

Fertilitetsbehandling uden succes

Mange ikke vil høre om fertilitetsbehandling uden succes og skyder tanken væk.

Måske er du en af dem?

Men det lykkes langtfra for alle at få et barn af at være i fertilitetsbehandling.

Det er et tabu og det bliver fortiet.

 

Når mulighederne for fertilitetsbehandling er opbrugt

Fertilitetsbehandling strækker sig over lang, lang tid for flere par og over kortere tid for andre.

 • Nogle stopper, selvom der er flere behandlingsmuligheder. Det kan være, fordi de ikke orker at være i behandling, eller fordi de aktivt vælger at bruge deres liv på noget andet end babydrømmen.
 • Andre stopper, fordi der ikke er flere behandlingsmuligheder for dem. Det er jer, der ikke får børn af fertilitetsbehandling, blogindlægget er for. Altså jer, der oplever fertilitetsbehandling uden succes.

Jeg selv stoppede før vores muligheder var udtømte. Vi havde endnu et forsøg til gode, men jeg orkede ikke mere fertilitetsbehandling. Retrospektivt kan jeg se, at jeg havde fertilitetsrelateret stress.

Finders fertilitetsbehandling uden succes overhovedet?

Ser man på fertilitetsklinikkernes hjemmesider, er det som om fertilitetsbehandling uden succes slet ikke eksisterer. Man får indtryk af, at alle, der afslutter deres fertilitetsbehandling er blevet forældre.

Mit helt generelle indtryk er, at man ikke håndterer det faktum, at ikke alle får børn af behandlingerne.

Klinikken fortæller om succeserne; om hvor mange, der bliver gravide, og hvor mange, der gennemfører graviditeten.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil høre.

Vi ser deres babybilleder og kan se det voksende tal på, hvor mange børn klinikken har hjulpet til verden.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil se.

Hvor mange når i mål?

 

Et eksempel

Rigshospitalets Fertilitetsklinik har et afsnit på deres website med titlen ”Efter behandling”. Afsnittet handler udelukkende om, at klinikken gerne vil have oplysninger om det enkelte graviditets- og fødselsforløb for at kunne lave statistik og indberette til Sundhedsstyrelsen.

 

Man får jo det indtryk, at alle bliver gravide efter behandling på Rigshopsitalets fertilitetsklinik.

Det bekræfter kun ens følelse af at være helt alene i verden og unormal, når man selv bliver nødt til at afslutte sin fertilitetsbehandling uden succes.

 

Hvad tænker du om at afslutte fertilitetsbehandlingen?

Hvor dårlig skal prognosen være før man ikke længere er villig til at gennemgå fertilitetsbehandling? Ikke for at gå videre til fertilitetsbehandling et andet sted, men for at stoppe helt.

Her er lidt at tænke over:

→  Er du villig til at gennemgå fertilitetsbehandling, hvis graviditetschancen er under 5 pct.? Under 1 pct.? (Nogle vil synes, at 5 pct. er en realistisk chance, omend den er lille).

→  Hvor dårligt skal du have det psykisk eller fysisk før du stopper?

→  Hvis vurdering skal lægge til grund?

→  Hvis beslutning er det? Lægens? Parrets? Kvindens? Fælles?

Nogle par har brug for at vide, at:

 1. det er deres helt egen beslutning at stoppe uanset hvad behandlerne måtte mene. Det giver følelsen af at være handlekraftige og beslutningsdygtige.
 2. der ikke kan gøres mere, før de stopper. Det giver følelsen af, at de har gjort alt, hvad de kunne, og at de er beslutningsdygtige.
 3. andre træffe beslutningen for dem, fordi det kan være meget svært selv at træffe beslutningen om at stoppe, når man ikke har fået barn ud af indsatsen. Her er ingen følelse af at være beslutningsdygtige. Følelserne kan være vrede på fertilitetsklinikken, skæbnen og sig selv samt opgivelse.

→  Hvad vil ligne dig mest?

 

Afhængig af fertilitetsbehandling

Måske er du blevet afhængig af ”gamet”? Jeg har tidligere blogget om ikke at kunne stoppe fertilitetsbehandlingen, selvom en indre stemme siger ”Det er nok nu”

Der er altså flere grunde til, at det nogle gange er behandlerne, der skal trække en streg i sandet og afslutte behandlingen og ikke parret selv.

 

Hvornår skal man ikke tilbydes fertilitetsbehandling?

Behandlingen vurderes for at være nyttesløs, hvis chancen for at opnå graviditet er ≤ 1 %. Hvis chancen er mellem 1 og 5 % vurderes prognosen for at være meget dårlig.

Hvordan skal behandleren råde dig til at stoppe fertilitetsbehandlingen, eller råde dig til at gå videre til noget andet (bruge sæddonor / ægdonation eller adoptere)?

Nogle har brug for, at andre træffer beslutningen om at stoppe fertilitetsbehandling for dem. Disse andre kan være kæreste og nær familie. Jeg mener, det er mest oplagt, at det er behandlerne på fertilitetsklinikken, der gør det.

Hvis klinikken ikke allerede har det, synes jeg, at klinikkerne bør have officielle fleksible guidelines om, hvornår og hvordan fertilitetsbehandling bør stoppe. Ved start af fertilitetsbehandling bør alle klienter præsenteres for denne praksis.

Hvilken rådgivning fik du om sandsynligheden for succes / ikke-succes og om alternativer?

Al behandling har sin afslutning

Også al fertilitetsbehandling har sin afslutning og for de mennesker, der ikke får deres største ønske om et barn opfyldt, er det absolut nødvendigt, at alle involverede tager hånd om at få afsluttet fertilitetsbehandlingen på en tydelig og nænsom måde.

Det ønsker jeg af mit hjerte, sker for dig.

> Hvad er dine erfaringer?
> Hvad synes du vil være god praksis?

 

Sorgen over ikke at få sit biologiske barn

Så længe man er i fertilitetsbehandlingen udskydes erkendelsen af tab, fordi der holdes live i håbet om, at det lykkes at få et barn næste gang. Det gælder om at holde ud. Alt det kan være med til at forsinke og vanskeliggøre sorgprocessen.

Det er en sorg ikke at få sit biologiske barn sammen som man havde håbet på og drømt om.

Sorgen bliver lettere at leve med, når den knyttes til relationer og deles med andre.

Parholdet lider også

Du og din kæreste vil sikkert opleve sorgprocessen forskelligt.

I vil også kunne opleve en u-samtidighed i denne proces.

Sexlivet kan blive en påmindelse om ikke at være lykkedes som kvinde/mand/par.

Alt er helt normalt, men det gør det sjældent lettere.

Hvad ligger forude for dig?

I skal begge sige farvel til det fælles biologiske barn, der ikke blev, for helhjertet at kunne sige velkommen til det nye liv.

Nogle vælger at blive forældre ved hjælp af en donor.

Andre gennem adoption.

Nogle bliver plejefamilie for et barn med behov.

Andre igen vælger at leve livet uden egne børn.

 

En livslang proces

At være ufrivilligt barnløs er et livslangt tema for mange.

Flere år efter afsluttet fertilitetsbehandling uden succes, kan det slå en, når familie og venner begynder at få børnebørn.

Sorgen bliver mindre med tiden.

Du kan heldigvis selv gøre noget for at mildne din sorg.

Du kan fx gå en tur med mig, hvor du kan få vendt dine tanker om fremtiden. Det betyder, du får mere klarhed og et lettere hjerte.

Din investering er kun 597 kr. for mere end 60 sparring. Det svarer til endnu et stykke tøj til din garderobe…

 

PS

Du kan også sidde trygt derhjemme, mens du får 25 minutters gratis afklarende samtale.

Book direkte i Kirstens online kalender.

Genåbning af fertilitetsbehandling

Genåbning af fertilitetsbehandling

Gradvis genåbning af fertilitetsbehandling

Jo længere tid fertilitetsbehandlingen bliver udsat, jo større er risikoen for tab af fertilitet. Derfor er det bestemte patientgrupper, som prioriteres nu og som kan få dispensation efter corona-nedlukningen.

Den gradvise genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark sker efter en indgående dialog mellem Dansk Fertilitetsselskab og sundhedsmyndighederne (Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen).

Det betyder forskellige konsekvenser for dig, der har været påvirket af klinikkernes midlertidige nedlukning.

Update 15. maj 2020

Danske Regioner har besluttet, at dispensation til de kvinder, der er faldet for aldersgrænsen under corona-nedlukningen, kan få behandling.

Dispensationen regnes fra kvindens 41 års fødselsdag og fire måneder frem.

 

Forvent stadig ventetid

De enkelte klinikker vil nok vurdere fra uge til uge, hvem der kan starte behandling. Derfor skal du holde dig opdateret via din fertilitetskliniks hjemmeside.

Det er også godt stadig at have tålmodighed, selvom den nok er ved at være opbrugt.

Grundene er, at:

 • der kan ske ændringer efter udmeldinger ovenfra og lokalt på afdelingen
 • for at minimere smitterisikoen, kan der være færre i behandling ad gangen
 • klinikkerne har en bunke af aflyste patienter liggende, som de først skal igennem
 • afdelingerne kan også (stadig) have personale udlånt til covid-19 afdelinger

Jeg har hørt et forventet aktvitetsniveau på halvdelen af det normale. Så du skal stadig væbne dig med tålmodighed.

Hvem prioriteres først efter genåbningen?

Klinikkerne vil prioritere kvinder, der har få ægceller tilbage, og kvinder der pga. deres alder har mindre chance for at blive gravid.

Pga. lukkede grænser kan udelukkende danskere pt få fertilitetsbehandling herhjemme.

Dispensationer

Frem til 1. juli 2020 bliver der givet dispensation til kvinder, der er fyldt 46 år i nedlukningsperioden.

Kvinder, der har passeret aldersgrænsen på 41 år i nedlukningsperioden, kan også få dispensation.

Der bliver også givet dispensation til kvinder/par med embryoner, der er udløbet i nedlukningsperioden. Det betyder, at hvis 5-årsgrænsen for anvendelsen af embryonerne/blastocytterne er overskredet under nedlukningen, så kan der dispenseres herfor i en kortere periode. De skal altså ikke destrueres med det samme, men kan lægges op i behandlingsøjemed.

 

Til dig, der er slået ud af denne mærkelige corona tid  

Donation af kønsceller

Donation fra egen partner kan ske under de helt generelle forholdsregler for sikkerhed som gælder alle i klinikken.

Der er skærpende omstændigheder, når det gælder donation af kønsceller fra en donor. Det betyder, at behandlinger med donerede kønsceller kan gennemføres nu, når donor ikke har været smittet på donationstidspunktet.

Dette forstås som, at donor skal have været symptomfri i 28 dage efter afgivet donation.

Minimering af smitterisiko

Klinikkerne følger naturligvis sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer angående bedst mulige sikkerhed for både patienter og ansatte.

Du skal derfor selvfølgelig være 100% rask uden symptomer på Corona smitte for at kunne komme i klinikken. Det samme kan også gælde din partner.

Dette undersøges ved en forudgående screening (telefonisk).

Du vil også kunne opleve andre betingelser.

Det vil kunne være, at:

 • Du skal komme alene, dvs. ingen partner eller ledsager med.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid.
 • Der er begrænsning på, hvor mange der maksimalt må være i venteværelset ad gangen
 • Du skal vente udenfor klinikken.
 • Du skal spritte dine hænder både før og efter undersøgelse.
 • Du skal røre ved så få ting som muligt mens du er i klinikken.
 • Du skal huske at holde afstand

Hvis du bliver gravid i denne coronatid

Kilde:

Dansk Fertilitetsselskab

 

PS

Når dette blogindlæg er udgivet kan situationen allerede have forandret sig. Søg derfor den nyeste vejledning hos sundhedsmyndighederne. Fx hos Sundhedsstyrelsen og din jordemoder.

Dette sagt, så er det også på plads med en ansvarsfraskrivelse:

Selvom jeg har gjort mig meget umage for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler. Fortæl mig gerne, hvis jeg skal rette.

Coronavirus og fertilitetsbehandling

Coronavirus og fertilitetsbehandling

Hvad sker der med fertilitetsbehandlingen nu Danmark nærmest er lukket ned pga coronavirus? Og hvad betyder det for dig?

 

Coronavirussen er over os

Nogle af os er sendt hjem fra arbejde, hvor nogle af os kan arbejde. I samfundet er flere institutioner og underholdsningssteder lukket ned. Vi skal holde os fra sociale sammenhænge og leve det mere introverte liv derhjemme. Hverdagen er suspenderet.

Mange af os er generelt ængstelige over det uvisse i situationen og frygter for vores nærmeste og os selv.

Er din fertilitetsklinik lukket?

Nogle fertilitetsklinikker er lukket ned. Andre klinikker får af den grund nye patienter.

Det er et paradoks for mig, at ’den enes død kan være den andens brød’ i denne nødsituation.

Måske betyder det for dig, at du er blevet tvunget til at holde pause fra fertilitetsbehandlingen?

Jeg har tidligere blogget om frustrationen og utålmodigheden med, at fertilitetsklinikkerne holder både sommer- og juleferie. Det ligner lidt situationen i dag – bortset fra en yderligere følelsesmæssig overbygning nu. Nederst i indlægget får du et konkret bud på, at få det bedste ud af situationen,

Find inspiration.

Rigshospitalet har aflyst nye behandlingsforløb

Rigshospitalet har aflyst nye tilmeldinger til fertilitetsbehandling i klinikken pga af udviklingen med coronavirus. Coronavirus og fertilitetsbehandling hænger heller ikke godt sammen.

Det gælder disse behandlinger:

 • Inseminationsbehandling
 • Behandling med fryseæg
 • Behandling med IVF og ICSI)
 • Behandling med ægsortering
 • Behandling for patienter som er HIV eller hepatitis positive

Patienter, der allerede er i gang med en behandlingscyklus, fortsætter bare som planlagt.

Eneste ændring for dem er, at klinikken henstiller til, at man møder op alene til fx skanninger og kun tager pårørende med til de mere ekstraordinære behandlinger. Fx selve ægudtagningen og ægoplægniningen ved ivf samt selve inseminationen, hvis det er den behandling, man skal have.

Umiddelbart forventede jeg, at alle klinikker ville handle på samme måde ud fra et forsigtighedsprincip.

Vi skal jo passe på både os selv og hinanden.

Men sådan er det åbenbart ikke.

Efter besøg på flere af de største private fertilitetsklinikkers hjemmesider, kan jeg se, at de private klinikker gerne tager mod nye klienter.

Én af klinikkerne skriver direkte på forsiden af deres hjemmeside, at

hvis din behandling i det offentlige regi er blevet aflyst, tilbyder vi rabat på behandling hos… [navnet på den private klinik].

Undgå smitte på klinikken

Klinikkens hygiejneforhold

Du kan stole på, at klinikken har styr på hygiejnen. Som sundshedsfagligt udddanet ved man – om nogen – hvad der skal gøres.

Du vil fx kunne opleve, at

 • der ikke er meget ventetid i venteværelset for at undgå patienter sidder tæt i længere tid
 • nogle samtaler tages på telefon eller online og ikke ved fremmøde i klinikken.
 • der selvfølgelig sprittes af mellem patienterne

Naturligvis har de hygiejnen i orden. Men har vi?

Dine hygiejne

Klinikkerne henstiller til, at du som patient følger myndighedernes henstillinger.

Dvs, at du skal:

 • holde dig væk fra klinikken, hvis du har symptomer på at være smittet med coronavirus. (Efter de seneste skærpelser og overgang fra inddæmningsfasen til afbødningsfasen betyder det, at du betragtes som syg af covid-19, hvis du har symptomer på forkølelse)
 • være ekstra opmærksom på god hygiejne og holde afstand til andre på klinikken (både andre patienter og ansatte). Sprit fx hænderne af ved ankomst på klinikken. Giv ikke hånd. Host i albuebøjningen
 • undgå at udsætte dig selv for smittefare fx i offentlige transportmidler og i køen i supermarkedet samt undgå at røre dig selv i ansigtet.
 • holde dig orienteret om myndighedernes eventuelle nye tiltag.

 

Karantæne fra fertilitetsbehandlingen

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet alle fertilitetsklinikker besked om særlige forhold vedrørende celle-donation og coronavirus.

Formålet er at undgå smitte.

Reglerne gælder fremmøde i klinikken og donation af kønsceller (herunder sædprøve til egen partners behandling medinsemination eller ivf/icsi).

Der er nævnt karantæner af 14-28 dages længde alt efter, hvor man har været henne (risikolande), om man har været udsat for smitte, eller har været decideret diagnosticeret med covid-19.

Kontakt din fertilitetsklinik for at få de seneste råd.

 

Mere viden

Coronavirus og graviditet

Babyshower alternativ i en tid med coronavirus

 

 

Hvad du kan gøre for at få det bedre (sammen)

Hverdagen er som skrevet suspenderet i en periode, som vi ikke kender omfanget af, og fertilitetsklinikken holder decideret lukket eller har skruet ned for aktiviteten.

Det er en tid, som nemt kan være svær at komme godt igennem som ufrivilligt barnløs. For nu er der ekstra tid til at tænke og føle efter. Dertil kommer, at du måske er sammen med kæresten 24-7, fordi I begge er sendt hjem fra jeres arbejde.

Læs videre for at få redskabet til at blive endnu bedre sammen.

Styrk dit parforhold

Som ufrivilligt barnløst par ved jeg, I oplever lavpunkter i de seksuelle konjunktursvingninger, atmosfæriske forstyrrelser i kommunikationen og meget andet, der ikke virker så godt.
De fleste par oplever, at de i svære tider både glider fra hinanden og rykker tættere på hinanden.

Redskabet virker allerede fra i dag, hvis du altså bruger det.

 

Flyt fokus

John Gottman har i årtier forsket i, hvad der kendetegner lykkelige parforhold. En af konklusionerne er, at der er fem gange så mange positive som negative udladninger i det lykkelige forhold.

Ved at flytte blikket og fokusere på det, der allerede virker, kommer det gode til at vokse. Både i vores indre og ydre liv.

Ved at være endnu mere givende overfor andre end du allerede er, får du det bedre selv. Husk at klappe dig selv på skulderen hver gang, du gør noget godt for en anden.

Sådan gør du:

 • Afsæt en dag i hver af de næste fire uger, hvor du gør noget ekstra godt for din kæreste.
 • Skriv en liste med dine meningsfulde ideer til at begynde med
 • Vær impulsiv, når I er tunet ind på hinanden følelsesmæssigt.

Her er nogle konkrete ideer:

 • Genopfrisk et fælles lykkeligt minde.
 • Fortæl hvilke af din kærestes egenskaber, der er værdifulde for dig og kobl det gerne sammen med en konkret oplevelse.
 • Bryd vanen – gør noget overraskende, som din partner kan lide. I disse tider kunne det fx være at gå en tur sammen i mørket, at læse højt for hinanden, at massere hinanden, at tage på en cykeltur med en termokande i rygsækken.
 • Vær fortsat nysgerrig efter din kærestes måde at se verden på, ligesom den gang I var nyforelskede.
 • Tag del i og styrk din partners hverdag.
 • Kend din kærestes bekymringer og håb.
 • Tag del i og støt din partners drømme og mål.
 • Lyt, lyt og lyt.

→ Hvad vælger du at gøre?

 

Når du trænger til følelsesmæssig ro.

 

Må vi alle komme godt igennem disse for vores land så svære tider.

 

PS

Når dette blogindlæg er udgivet kan situationen allerede have forandret sig. Søg derfor den nyeste vejledning hos sundhedsmyndighederne. Fx hos Sundhedsstyrelsen.

Dette sagt, så er det også på plads med en ansvarsfraskrivelse: Selvom jeg har gjort mig store anstrengelser for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler.