Hvad fertilitetsklinikkens resultater også betyder

Hvad fertilitetsklinikkens resultater også betyder

Fertilitetsklinikken er med til at understøtte vores fejlslutninger

Den måde, hvorpå fertilitetsklinikkernes viser deres resultater på deres websites, er også med til at bekræfte survivors bias. Altså den fejlslutning vi ofte drager, når vi kun hører om succeserne og ikke om fiaskoerne. Mere om overlevelses bias i et tidligere blogindlæg.

Min egen historie

Min kæreste og jeg læste materialet fra fertilitetsklinikken. På baggrund af fertilitetsklinikkens tilgængelige resultater, regnede vi sandsynlighedsprocenten for at blive gravid ud. Vi var i slutningen af tyverne, så vi var i den aldersgruppe, der havde en ret stor chance for at ende med at blive gra-vide og få barn.

Således oplyste, besluttede vi os for at købe en pakkeløsning med i alt tre forsøg med stimulation og ægudtagning. Vi håbede og troede da på, at det ville lykkes mig at blive gravid i første forsøg. Vi var jo unge, raske og sunde.

Jeg mindes ikke vi talte om det, men jeg aftale med mig selv, at jeg ville bruge eet år på fertilitetsbehandlingen.

Hvad angår antallet af behandlinger satte jeg også selv en grænse for, hvor langt jeg ville gå. Det offentlige tilbød også den gang tre gratis behandlinger. Jeg aftalte med mig selv, at hvis det ikke ville lykkes for mig at blive gravid efter de tre forsøg, så ville jeg stoppe.

Vi brugte 15 måneder på det.

For os blev det til to ivf-behandlinger og to behandlinger i frysecyklus. Så havde jeg fået nok, men ikke en gravidiet. Vi stoppede fertilitetsbehandlingen selvom vi havde et ivf forsøg tilbage. Jeg var knust. Læs mere om afslutningen, der blandt andet handler om fertilitetsrelateret stress.

 

Hvordan fertilitetsklinikken skubber til vores overvurdering

Mange andre end jeg tjekker fertilitetsklinikkernes resultater ud, og bruger disse statistikker til at vælge behandlingssted.

De private fertilitetsklinikker lever af at sælge fertilitetsbehandling, og deres fremtræden online er en del af deres markedsføringsstrategi. Det gælder om at blive valgt. Det, de vælger at lægge ud af data og fortællinger, skal ses i det lys.

Nogle brander sig også med et hårdtslående slogan som f.eks. ’[fertilitetsklinikkens navn] – effektiv behandling af barnløshed’ (Betyder det mon, at de andre fertilitetsklinikker ikke er effektive?)

Kigger vi på deres websites formulerer de sig på forskellig vis.

De fortæller f.eks.:

 • hvor mange børn, der er blevet til med fertilitetsklinikkens hjælp.
 • hvor mange hjerteblink de har observeret (opnået graviditet)
 • om deres fremgang på resultater og størrelse
 • hvor meget bedre de er sammenlignet med landsgennemsnittet

Samlet set er deres positive udmeldinger – og fraværet af at fortælle om nederlagene – med til, at vi overvurderer effekten af fertilitetsbehandling.

Hvad kan vi så bruge det til?

Statistik og beregning af graviditetschance kan måske ikke bruges til så meget, for alle behandlingsforløb er forskellige. Kvinder og mænd er jo forskellige.

Du er sandsynligvis en af dem, der ikke kommer til at leve op til statistikken.

 • Du kan være heldig at blive gravid i første forsøg.
 • Du skal måske igennem flere behandlinger end statistikken viser, før du bliver gravid.
 • Måske bliver du slet ikke gravid.

Uanset hvordan det kommer til at gå, synes mange af os, det er godt at vide, hvor realistisk håbet om et barn er.

Hvis du er en af dem, der undersøger sagerne rationelt og logisk, vil jeg anbefale, at du også tjekker Dansk Fertilitetsselskabs årsrapporter ud, og ikke kun tjekker fertilitetsklinikkens resultater ud, når du prøver at beregne din sandsynlighed.

Jeg vil også anbefale dig, at spørge ind til jeres prognose undervejs i dit behandlingsforløb.

Samtidig er det yderst vigtigt, at du husker at mærke efter, hvordan du egentlig har det med at være i fertilitetsbehandling, og at du registrerer ændringer undervejs. (Hvilke signaler får du psykisk, fysisk og adfærds-mæssigt)?

Du kan få tips til at håndtere dine bekymrende tanker på mit gratis webinar om mentaltræning. Du kan også få tips til at mindske presset på mit gratis webinar om fertilitetsrelateret stress.

 

PS 

Hvis du inderst inde har en lille nagende tanke om, at du måske kommer til at afslutte fertilitetsbehandlingen uden at have fået barn, tilbyder jeg dig walk and talk, hvor du kan få vendt dine tanker om fremtiden.

Det koster kun 597 kr. for mindst 60 minutters sparring.

PPS 

Få en hurtig og operationel samtale om, hvordan du har det lige nu, og hvordan du gerne vil have det i stedet. Sammen sætter vi fokus på at komme ud af din fastlåste situation og på, hvordan jeg kan assistere dig.
Samtalen er gratis og helt uforpligtende for dig. Få mere viden.
Book straks de 25 minutter, der passer dig bedst i min online kalender, hvis du ikke vil spilde din tid.
Du bruger tiden mest effektivt, når du først svarer på nogle få spørgsmål her.

Gør noget ved det allerede nu.

Fertilitetsbehandling uden succes

Fertilitetsbehandling uden succes

Mange ikke vil høre om fertilitetsbehandling uden succes og skyder tanken væk.

Måske er du en af dem?

Men det lykkes langtfra for alle at få et barn af at være i fertilitetsbehandling.

Det er et tabu og det bliver fortiet.

 

Når mulighederne for fertilitetsbehandling er opbrugt

Fertilitetsbehandling strækker sig over lang, lang tid for flere par og over kortere tid for andre.

 • Nogle stopper, selvom der er flere behandlingsmuligheder. Det kan være, fordi de ikke orker at være i behandling, eller fordi de aktivt vælger at bruge deres liv på noget andet end babydrømmen.
 • Andre stopper, fordi der ikke er flere behandlingsmuligheder for dem. Det er jer, der ikke får børn af fertilitetsbehandling, blogindlægget er for. Altså jer, der oplever fertilitetsbehandling uden succes.

Jeg selv stoppede før vores muligheder var udtømte. Vi havde endnu et forsøg til gode, men jeg orkede ikke mere fertilitetsbehandling. Retrospektivt kan jeg se, at jeg havde fertilitetsrelateret stress.

Finders fertilitetsbehandling uden succes overhovedet?

Ser man på fertilitetsklinikkernes hjemmesider, er det som om fertilitetsbehandling uden succes slet ikke eksisterer. Man får indtryk af, at alle, der afslutter deres fertilitetsbehandling er blevet forældre.

Mit helt generelle indtryk er, at man ikke håndterer det faktum, at ikke alle får børn af behandlingerne.

Klinikken fortæller om succeserne; om hvor mange, der bliver gravide, og hvor mange, der gennemfører graviditeten.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil høre.

Vi ser deres babybilleder og kan se det voksende tal på, hvor mange børn klinikken har hjulpet til verden.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil se.

Hvor mange når i mål?

 

Et eksempel

Rigshospitalets Fertilitetsklinik har et afsnit på deres website med titlen ”Efter behandling”. Afsnittet handler udelukkende om, at klinikken gerne vil have oplysninger om det enkelte graviditets- og fødselsforløb for at kunne lave statistik og indberette til Sundhedsstyrelsen.

 

Man får jo det indtryk, at alle bliver gravide efter behandling på Rigshopsitalets fertilitetsklinik.

Det bekræfter kun ens følelse af at være helt alene i verden og unormal, når man selv bliver nødt til at afslutte sin fertilitetsbehandling uden succes.

 

Hvad tænker du om at afslutte fertilitetsbehandlingen?

Hvor dårlig skal prognosen være før man ikke længere er villig til at gennemgå fertilitetsbehandling? Ikke for at gå videre til fertilitetsbehandling et andet sted, men for at stoppe helt.

Her er lidt at tænke over:

→  Er du villig til at gennemgå fertilitetsbehandling, hvis graviditetschancen er under 5 pct.? Under 1 pct.? (Nogle vil synes, at 5 pct. er en realistisk chance, omend den er lille).

→  Hvor dårligt skal du have det psykisk eller fysisk før du stopper?

→  Hvis vurdering skal lægge til grund?

→  Hvis beslutning er det? Lægens? Parrets? Kvindens? Fælles?

Nogle par har brug for at vide, at:

 1. det er deres helt egen beslutning at stoppe uanset hvad behandlerne måtte mene. Det giver følelsen af at være handlekraftige og beslutningsdygtige.
 2. der ikke kan gøres mere, før de stopper. Det giver følelsen af, at de har gjort alt, hvad de kunne, og at de er beslutningsdygtige.
 3. andre træffe beslutningen for dem, fordi det kan være meget svært selv at træffe beslutningen om at stoppe, når man ikke har fået barn ud af indsatsen. Her er ingen følelse af at være beslutningsdygtige. Følelserne kan være vrede på fertilitetsklinikken, skæbnen og sig selv samt opgivelse.

→  Hvad vil ligne dig mest?

 

Afhængig af fertilitetsbehandling

Måske er du blevet afhængig af ”gamet”? Jeg har tidligere blogget om ikke at kunne stoppe fertilitetsbehandlingen, selvom en indre stemme siger ”Det er nok nu”

Der er altså flere grunde til, at det nogle gange er behandlerne, der skal trække en streg i sandet og afslutte behandlingen og ikke parret selv.

 

Hvornår skal man ikke tilbydes fertilitetsbehandling?

Behandlingen vurderes for at være nyttesløs, hvis chancen for at opnå graviditet er ≤ 1 %. Hvis chancen er mellem 1 og 5 % vurderes prognosen for at være meget dårlig.

Hvordan skal behandleren råde dig til at stoppe fertilitetsbehandlingen, eller råde dig til at gå videre til noget andet (bruge sæddonor / ægdonation eller adoptere)?

Nogle har brug for, at andre træffer beslutningen om at stoppe fertilitetsbehandling for dem. Disse andre kan være kæreste og nær familie. Jeg mener, det er mest oplagt, at det er behandlerne på fertilitetsklinikken, der gør det.

Hvis klinikken ikke allerede har det, synes jeg, at klinikkerne bør have officielle fleksible guidelines om, hvornår og hvordan fertilitetsbehandling bør stoppe. Ved start af fertilitetsbehandling bør alle klienter præsenteres for denne praksis.

Hvilken rådgivning fik du om sandsynligheden for succes / ikke-succes og om alternativer?

Al behandling har sin afslutning

Også al fertilitetsbehandling har sin afslutning og for de mennesker, der ikke får deres største ønske om et barn opfyldt, er det absolut nødvendigt, at alle involverede tager hånd om at få afsluttet fertilitetsbehandlingen på en tydelig og nænsom måde.

Det ønsker jeg af mit hjerte, sker for dig.

> Hvad er dine erfaringer?
> Hvad synes du vil være god praksis?

 

Sorgen over ikke at få sit biologiske barn

Så længe man er i fertilitetsbehandlingen udskydes erkendelsen af tab, fordi der holdes live i håbet om, at det lykkes at få et barn næste gang. Det gælder om at holde ud. Alt det kan være med til at forsinke og vanskeliggøre sorgprocessen.

Det er en sorg ikke at få sit biologiske barn sammen som man havde håbet på og drømt om.

Sorgen bliver lettere at leve med, når den knyttes til relationer og deles med andre.

Parholdet lider også

Du og din kæreste vil sikkert opleve sorgprocessen forskelligt.

I vil også kunne opleve en u-samtidighed i denne proces.

Sexlivet kan blive en påmindelse om ikke at være lykkedes som kvinde/mand/par.

Alt er helt normalt, men det gør det sjældent lettere.

Hvad ligger forude for dig?

I skal begge sige farvel til det fælles biologiske barn, der ikke blev, for helhjertet at kunne sige velkommen til det nye liv.

Nogle vælger at blive forældre ved hjælp af en donor.

Andre gennem adoption.

Nogle bliver plejefamilie for et barn med behov.

Andre igen vælger at leve livet uden egne børn.

 

En livslang proces

At være ufrivilligt barnløs er et livslangt tema for mange.

Flere år efter afsluttet fertilitetsbehandling uden succes, kan det slå en, når familie og venner begynder at få børnebørn.

Sorgen bliver mindre med tiden.

Du kan heldigvis selv gøre noget for at mildne din sorg.

Du kan fx gå en tur med mig, hvor du kan få vendt dine tanker om fremtiden. Det betyder, du får mere klarhed og et lettere hjerte.

Din investering er kun 597 kr. for mere end 60 sparring. Det svarer til endnu et stykke tøj til din garderobe…

 

PS

Du kan også sidde trygt derhjemme, mens du får 25 minutters gratis afklarende samtale.

Book direkte i Kirstens online kalender.

Genåbning af fertilitetsbehandling

Genåbning af fertilitetsbehandling

Gradvis genåbning af fertilitetsbehandling

Jo længere tid fertilitetsbehandlingen bliver udsat, jo større er risikoen for tab af fertilitet. Derfor er det bestemte patientgrupper, som prioriteres nu og som kan få dispensation efter corona-nedlukningen.

Den gradvise genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark sker efter en indgående dialog mellem Dansk Fertilitetsselskab og sundhedsmyndighederne (Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen).

Det betyder forskellige konsekvenser for dig, der har været påvirket af klinikkernes midlertidige nedlukning.

Update 15. maj 2020

Danske Regioner har besluttet, at dispensation til de kvinder, der er faldet for aldersgrænsen under corona-nedlukningen, kan få behandling.

Dispensationen regnes fra kvindens 41 års fødselsdag og fire måneder frem.

 

Forvent stadig ventetid

De enkelte klinikker vil nok vurdere fra uge til uge, hvem der kan starte behandling. Derfor skal du holde dig opdateret via din fertilitetskliniks hjemmeside.

Det er også godt stadig at have tålmodighed, selvom den nok er ved at være opbrugt.

Grundene er, at:

 • der kan ske ændringer efter udmeldinger ovenfra og lokalt på afdelingen
 • for at minimere smitterisikoen, kan der være færre i behandling ad gangen
 • klinikkerne har en bunke af aflyste patienter liggende, som de først skal igennem
 • afdelingerne kan også (stadig) have personale udlånt til covid-19 afdelinger

Jeg har hørt et forventet aktvitetsniveau på halvdelen af det normale. Så du skal stadig væbne dig med tålmodighed.

Hvem prioriteres først efter genåbningen?

Klinikkerne vil prioritere kvinder, der har få ægceller tilbage, og kvinder der pga. deres alder har mindre chance for at blive gravid.

Pga. lukkede grænser kan udelukkende danskere pt få fertilitetsbehandling herhjemme.

Dispensationer

Frem til 1. juli 2020 bliver der givet dispensation til kvinder, der er fyldt 46 år i nedlukningsperioden.

Kvinder, der har passeret aldersgrænsen på 41 år i nedlukningsperioden, kan også få dispensation.

Der bliver også givet dispensation til kvinder/par med embryoner, der er udløbet i nedlukningsperioden. Det betyder, at hvis 5-årsgrænsen for anvendelsen af embryonerne/blastocytterne er overskredet under nedlukningen, så kan der dispenseres herfor i en kortere periode. De skal altså ikke destrueres med det samme, men kan lægges op i behandlingsøjemed.

 

Til dig, der er slået ud af denne mærkelige corona tid  

Donation af kønsceller

Donation fra egen partner kan ske under de helt generelle forholdsregler for sikkerhed som gælder alle i klinikken.

Der er skærpende omstændigheder, når det gælder donation af kønsceller fra en donor. Det betyder, at behandlinger med donerede kønsceller kan gennemføres nu, når donor ikke har været smittet på donationstidspunktet.

Dette forstås som, at donor skal have været symptomfri i 28 dage efter afgivet donation.

Minimering af smitterisiko

Klinikkerne følger naturligvis sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer angående bedst mulige sikkerhed for både patienter og ansatte.

Du skal derfor selvfølgelig være 100% rask uden symptomer på Corona smitte for at kunne komme i klinikken. Det samme kan også gælde din partner.

Dette undersøges ved en forudgående screening (telefonisk).

Du vil også kunne opleve andre betingelser.

Det vil kunne være, at:

 • Du skal komme alene, dvs. ingen partner eller ledsager med.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid.
 • Der er begrænsning på, hvor mange der maksimalt må være i venteværelset ad gangen
 • Du skal vente udenfor klinikken.
 • Du skal spritte dine hænder både før og efter undersøgelse.
 • Du skal røre ved så få ting som muligt mens du er i klinikken.
 • Du skal huske at holde afstand

Hvis du bliver gravid i denne coronatid

Kilde:

Dansk Fertilitetsselskab

 

PS

Når dette blogindlæg er udgivet kan situationen allerede have forandret sig. Søg derfor den nyeste vejledning hos sundhedsmyndighederne. Fx hos Sundhedsstyrelsen og din jordemoder.

Dette sagt, så er det også på plads med en ansvarsfraskrivelse:

Selvom jeg har gjort mig meget umage for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler. Fortæl mig gerne, hvis jeg skal rette.