Select Page

Donation! Hvordan i alverden gør jeg?

Hvor er det lettest at begynde?

Du får her den helt basale viden om at modtage sæddonation eller ægdonation.

Hensigten med regler er, at gøre det trygt og sikkert at modtage donation og at det hele foregår under ordnede forhold.

Du kan altid læse mere i de love, der ligger bag.

Donation hvordan får du svar på her.

 

Når du begynder på behandlingen

 

1. Alder, helbred og forældreegnethed

Du skal først have vurderet dit helbred og din forældreegnethed før du kan begynde på selve behandlingen med donation.

For at få offentlig fertilitetsbehandling i Danmark skal kvinden være under 41 år, og ikke have børn i forvejen. Behandling i privat regi gives så længe kvinden er under 46 år. Der er ingen juridiske grænser for mandens alder.

 

2. Oplysning om behandlingen

Når alt er fundet i orden, skal behandlingsstedet informere dig mundtligt om flere forhold.

Du skal oplyses om:

– Effektivitet af behandlingen
Du skal oplyses om chancen for at få barn af behandlingen. Du skal have en individuel prognose, der specifikt forholder sig til jeres særlige forhold. Det kan fx være jeres alder og fertilitetsproblemer. Du skal også orienteres om, at du skal fortælle behandlingsstedet, hvis du bliver gravid af behandlkingen.

– Mulige komplikationer ved behandlingen
Du skal informeres om mulige komplikationer og risici ved behandlingen – fx risiko for graviditet udenfor livmoderen, flerfoldsgraviditet og svangerskabsforgiftning. Hvis du får ægdonation, skal du skal også have at vide, at du som gravid skal fortælle, at du er blevet gravid efter ægdonation, når du er til svangerundersøgelser.

– Mulig smitte- og arverisiko
Som modtager af donation af æg eller sæd skal du informeres om risikoen for dig og dit kommende barn, fordi det heller ikke ved donation af kønsceller fuldstændigt kan udelukkes, at et kommende barn vil arve en sygdom, da der ikke kan testes for alle arvelige sygdomme. Modtager skal ligeledes have at vide, hvor vigtigt det er, at hun melder tilbage til klinikken, hvis hendes kommende barn fødes med en arvelig sygdom.

Informationerne skal også være skriftligt tilgængelige på fertilitetsklinikkkens og sædbankens websites.

3. Samtykke

Du skal give skriftligt samtykke til at modtage behandling.

 

4. Så kan du komme i gang!

Bliv guidet ved hjælp af Kirstens bøger:

Far, mor og donorbarn | ebog

Donorbarnets Bog | earbejdsbog

 

Behandling i udlandet

Andre lande har en mere liberal lovgivning end Danmark, og derfor tager flere til udlandet for at få behandling. Årsagen kan fx være kvindens alder.

 

Krav til donors helbred

Uanset donationsformen skal donors egnethed altid risikovurderes og evalueres. Donor bliver interviewet, undersøgt og testet efter Vævslovens krav.

Af hensyn til ægdonors helbred er der fastsat et loft over antallet af ægdonationer, kvinden må give. Kvinden, som donerer ægceller, må i alt donere seks gange, og der skal gå mindst een cyklus mellem to donationer.

Der er ingen begrænsning i det totale antal donationer fra en sæddonor, men der skal gå tid mellem donationerne. Hos European Spermbank kan en sæddonor donere op til ti gange på en måned. (Til gengæld er der nationale lofter over, hvor mange familier i de enkelte lande, der må få børn med den enkelt sæddonor. I Danmark må en sæddonor bruges af højst 12 familier).

 

Donation skal ske frivilligt og vederlagsfrit

Der må i Danmark ikke ydes eller modtages betaling eller anden økonomisk fordel for udtagelse eller overførsel af væv.

Donorerne bliver kompenseret af det offentlige for de faktisk afholdte og dokumenterede udgifter. Det kan være udgifter til transport og medicin.

Donor kan også kompenseres for ulemper, som er direkte relateret til donationen. Donation af æg og sæd har længe været kompenseret lige, selvom
generne ved ægdonation er betragteligt større end ved sæddonation. Det er først de seneste år, at kompensationen for ægdonation er steget betragteligt i forhold til tidligere.

En ægdonor kompenseres med 7.000 kr. pr. ægdonation.

En sæddonor kompenseres forskelligt afhængig af, hvilken sædbank manden er tilknyttet. De to sædbanker har forskellig prispolitik. European Spermbanks kompensationsbeløb er 300 kr pr godkendt sæddonation, hvorimod Cryos giver op til 500 kr. pr godkendt sæddonation, samt en mulig bonus for fx ikke-anonym sæddonation.

 

Lån bogen Far, mor og donorbarn på dit bibliotek eller på eReolen.