Mange ikke vil høre om fertilitetsbehandling uden succes og skyder tanken væk.

Måske er du en af dem?

Men det lykkes langtfra for alle at få et barn af at være i fertilitetsbehandling.

Det er et tabu og det bliver fortiet.

 

Når mulighederne for fertilitetsbehandling er opbrugt

Fertilitetsbehandling strækker sig over lang, lang tid for flere par og over kortere tid for andre.

  • Nogle stopper, selvom der er flere behandlingsmuligheder. Det kan være, fordi de ikke orker at være i behandling, eller fordi de aktivt vælger at bruge deres liv på noget andet end babydrømmen.
  • Andre stopper, fordi der ikke er flere behandlingsmuligheder for dem. Det er jer, der ikke får børn af fertilitetsbehandling, blogindlægget er for. Altså jer, der oplever fertilitetsbehandling uden succes.

Jeg selv stoppede før vores muligheder var udtømte. Vi havde endnu et forsøg til gode, men jeg orkede ikke mere fertilitetsbehandling. Retrospektivt kan jeg se, at jeg havde fertilitetsrelateret stress.

Finders fertilitetsbehandling uden succes overhovedet?

Ser man på fertilitetsklinikkernes hjemmesider, er det som om fertilitetsbehandling uden succes slet ikke eksisterer. Man får indtryk af, at alle, der afslutter deres fertilitetsbehandling er blevet forældre.

Mit helt generelle indtryk er, at man ikke håndterer det faktum, at ikke alle får børn af behandlingerne.

Klinikken fortæller om succeserne; om hvor mange, der bliver gravide, og hvor mange, der gennemfører graviditeten.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil høre.

Vi ser deres babybilleder og kan se det voksende tal på, hvor mange børn klinikken har hjulpet til verden.

Det er også det, vi ufrivillig barnløse vil se.

Hvor mange når i mål?

 

Et eksempel

Rigshospitalets Fertilitetsklinik har et afsnit på deres website med titlen ”Efter behandling”. Afsnittet handler udelukkende om, at klinikken gerne vil have oplysninger om det enkelte graviditets- og fødselsforløb for at kunne lave statistik og indberette til Sundhedsstyrelsen.

 

Man får jo det indtryk, at alle bliver gravide efter behandling på Rigshopsitalets fertilitetsklinik.

Det bekræfter kun ens følelse af at være helt alene i verden og unormal, når man selv bliver nødt til at afslutte sin fertilitetsbehandling uden succes.

 

Hvad tænker du om at afslutte fertilitetsbehandlingen?

Hvor dårlig skal prognosen være før man ikke længere er villig til at gennemgå fertilitetsbehandling? Ikke for at gå videre til fertilitetsbehandling et andet sted, men for at stoppe helt.

Her er lidt at tænke over:

→  Er du villig til at gennemgå fertilitetsbehandling, hvis graviditetschancen er under 5 pct.? Under 1 pct.? (Nogle vil synes, at 5 pct. er en realistisk chance, omend den er lille).

→  Hvor dårligt skal du have det psykisk eller fysisk før du stopper?

→  Hvis vurdering skal lægge til grund?

→  Hvis beslutning er det? Lægens? Parrets? Kvindens? Fælles?

Nogle par har brug for at vide, at:

  1. det er deres helt egen beslutning at stoppe uanset hvad behandlerne måtte mene. Det giver følelsen af at være handlekraftige og beslutningsdygtige.
  2. der ikke kan gøres mere, før de stopper. Det giver følelsen af, at de har gjort alt, hvad de kunne, og at de er beslutningsdygtige.
  3. andre træffe beslutningen for dem, fordi det kan være meget svært selv at træffe beslutningen om at stoppe, når man ikke har fået barn ud af indsatsen. Her er ingen følelse af at være beslutningsdygtige. Følelserne kan være vrede på fertilitetsklinikken, skæbnen og sig selv samt opgivelse.

→  Hvad vil ligne dig mest?

 

Afhængig af fertilitetsbehandling

Måske er du blevet afhængig af ”gamet”? Jeg har tidligere blogget om ikke at kunne stoppe fertilitetsbehandlingen, selvom en indre stemme siger ”Det er nok nu”

Der er altså flere grunde til, at det nogle gange er behandlerne, der skal trække en streg i sandet og afslutte behandlingen og ikke parret selv.

 

Hvornår skal man ikke tilbydes fertilitetsbehandling?

Behandlingen vurderes for at være nyttesløs, hvis chancen for at opnå graviditet er ≤ 1 %. Hvis chancen er mellem 1 og 5 % vurderes prognosen for at være meget dårlig.

Hvordan skal behandleren råde dig til at stoppe fertilitetsbehandlingen, eller råde dig til at gå videre til noget andet (bruge sæddonor / ægdonation eller adoptere)?

Nogle har brug for, at andre træffer beslutningen om at stoppe fertilitetsbehandling for dem. Disse andre kan være kæreste og nær familie. Jeg mener, det er mest oplagt, at det er behandlerne på fertilitetsklinikken, der gør det.

Hvis klinikken ikke allerede har det, synes jeg, at klinikkerne bør have officielle fleksible guidelines om, hvornår og hvordan fertilitetsbehandling bør stoppe. Ved start af fertilitetsbehandling bør alle klienter præsenteres for denne praksis.

Hvilken rådgivning fik du om sandsynligheden for succes / ikke-succes og om alternativer?

Al behandling har sin afslutning

Også al fertilitetsbehandling har sin afslutning og for de mennesker, der ikke får deres største ønske om et barn opfyldt, er det absolut nødvendigt, at alle involverede tager hånd om at få afsluttet fertilitetsbehandlingen på en tydelig og nænsom måde.

Det ønsker jeg af mit hjerte, sker for dig.

> Hvad er dine erfaringer?
> Hvad synes du vil være god praksis?

 

Sorgen over ikke at få sit biologiske barn

Så længe man er i fertilitetsbehandlingen udskydes erkendelsen af tab, fordi der holdes live i håbet om, at det lykkes at få et barn næste gang. Det gælder om at holde ud. Alt det kan være med til at forsinke og vanskeliggøre sorgprocessen.

Det er en sorg ikke at få sit biologiske barn sammen som man havde håbet på og drømt om.

Sorgen bliver lettere at leve med, når den knyttes til relationer og deles med andre.

Parholdet lider også

Du og din kæreste vil sikkert opleve sorgprocessen forskelligt.

I vil også kunne opleve en u-samtidighed i denne proces.

Sexlivet kan blive en påmindelse om ikke at være lykkedes som kvinde/mand/par.

Alt er helt normalt, men det gør det sjældent lettere.

Hvad ligger forude for dig?

I skal begge sige farvel til det fælles biologiske barn, der ikke blev, for helhjertet at kunne sige velkommen til det nye liv.

Nogle vælger at blive forældre ved hjælp af en donor.

Andre gennem adoption.

Nogle bliver plejefamilie for et barn med behov.

Andre igen vælger at leve livet uden egne børn.

 

En livslang proces

At være ufrivilligt barnløs er et livslangt tema for mange.

Flere år efter afsluttet fertilitetsbehandling uden succes, kan det slå en, når familie og venner begynder at få børnebørn.

Sorgen bliver mindre med tiden.

Du kan heldigvis selv gøre noget for at mildne din sorg.

Du kan fx gå en tur med mig, hvor du kan få vendt dine tanker om fremtiden. Det betyder, du får mere klarhed og et lettere hjerte.

Din investering er kun 597 kr. for mere end 60 sparring. Det svarer til endnu et stykke tøj til din garderobe…

 

PS

Du kan også sidde trygt derhjemme, mens du får 25 minutters gratis afklarende samtale.

Book direkte i Kirstens online kalender.