Gradvis genåbning af fertilitetsbehandling

Jo længere tid fertilitetsbehandlingen bliver udsat, jo større er risikoen for tab af fertilitet. Derfor er det bestemte patientgrupper, som prioriteres nu og som kan få dispensation efter corona-nedlukningen.

Den gradvise genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark sker efter en indgående dialog mellem Dansk Fertilitetsselskab og sundhedsmyndighederne (Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen).

Det betyder forskellige konsekvenser for dig, der har været påvirket af klinikkernes midlertidige nedlukning.

Update 15. maj 2020

Danske Regioner har besluttet, at dispensation til de kvinder, der er faldet for aldersgrænsen under corona-nedlukningen, kan få behandling.

Dispensationen regnes fra kvindens 41 års fødselsdag og fire måneder frem.

 

Forvent stadig ventetid

De enkelte klinikker vil nok vurdere fra uge til uge, hvem der kan starte behandling. Derfor skal du holde dig opdateret via din fertilitetskliniks hjemmeside.

Det er også godt stadig at have tålmodighed, selvom den nok er ved at være opbrugt.

Grundene er, at:

 • der kan ske ændringer efter udmeldinger ovenfra og lokalt på afdelingen
 • for at minimere smitterisikoen, kan der være færre i behandling ad gangen
 • klinikkerne har en bunke af aflyste patienter liggende, som de først skal igennem
 • afdelingerne kan også (stadig) have personale udlånt til covid-19 afdelinger

Jeg har hørt et forventet aktvitetsniveau på halvdelen af det normale. Så du skal stadig væbne dig med tålmodighed.

Hvem prioriteres først efter genåbningen?

Klinikkerne vil prioritere kvinder, der har få ægceller tilbage, og kvinder der pga. deres alder har mindre chance for at blive gravid.

Pga. lukkede grænser kan udelukkende danskere pt få fertilitetsbehandling herhjemme.

Dispensationer

Frem til 1. juli 2020 bliver der givet dispensation til kvinder, der er fyldt 46 år i nedlukningsperioden.

Kvinder, der har passeret aldersgrænsen på 41 år i nedlukningsperioden, kan også få dispensation.

Der bliver også givet dispensation til kvinder/par med embryoner, der er udløbet i nedlukningsperioden. Det betyder, at hvis 5-årsgrænsen for anvendelsen af embryonerne/blastocytterne er overskredet under nedlukningen, så kan der dispenseres herfor i en kortere periode. De skal altså ikke destrueres med det samme, men kan lægges op i behandlingsøjemed.

 

Til dig, der er slået ud af denne mærkelige corona tid  

Donation af kønsceller

Donation fra egen partner kan ske under de helt generelle forholdsregler for sikkerhed som gælder alle i klinikken.

Der er skærpende omstændigheder, når det gælder donation af kønsceller fra en donor. Det betyder, at behandlinger med donerede kønsceller kan gennemføres nu, når donor ikke har været smittet på donationstidspunktet.

Dette forstås som, at donor skal have været symptomfri i 28 dage efter afgivet donation.

Minimering af smitterisiko

Klinikkerne følger naturligvis sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer angående bedst mulige sikkerhed for både patienter og ansatte.

Du skal derfor selvfølgelig være 100% rask uden symptomer på Corona smitte for at kunne komme i klinikken. Det samme kan også gælde din partner.

Dette undersøges ved en forudgående screening (telefonisk).

Du vil også kunne opleve andre betingelser.

Det vil kunne være, at:

 • Du skal komme alene, dvs. ingen partner eller ledsager med.
 • Du skal møde til tiden, ikke før tid.
 • Der er begrænsning på, hvor mange der maksimalt må være i venteværelset ad gangen
 • Du skal vente udenfor klinikken.
 • Du skal spritte dine hænder både før og efter undersøgelse.
 • Du skal røre ved så få ting som muligt mens du er i klinikken.
 • Du skal huske at holde afstand

Hvis du bliver gravid i denne coronatid

Kilde:

Dansk Fertilitetsselskab

 

PS

Når dette blogindlæg er udgivet kan situationen allerede have forandret sig. Søg derfor den nyeste vejledning hos sundhedsmyndighederne. Fx hos Sundhedsstyrelsen og din jordemoder.

Dette sagt, så er det også på plads med en ansvarsfraskrivelse:

Selvom jeg har gjort mig meget umage for at sikre indholdets korrekthed, kan der forekomme fejl og mangler. Fortæl mig gerne, hvis jeg skal rette.