Gravid efter brug af donor! Det lykkedes endelig for dig!

Hjerteligt til lykke!

Du holdt ud! Du venter barn!

Jeg ønsker dig en god graviditet med glæde, spænding og taknemmelighed.

Der er lige nogle vigtige ting, du skal vide for, nu du er blevet gravid efter donation. Det betyder, at du kan slappe bedst muligt af:

 

Tilknytningen begynder allerede under graviditeten

Det er en fantastisk rejse, der begynder nu.

Som kommende forældrene kan I allerede nu begynde at knytte jer til jeres barn.

Begrebet tilknytning bruges oftest først om den proces, der begynder, når barnet er født, og barnet og forældre indgår i et samspil.

Men forældrenes tilknytning til det kommende barn, begynder allerede under graviditeten. Måske allerede når graviditetstesten er positiv, når det første lille hjerteblink ses ved skanningen, når hjerteslaget høres hos jordemoderen, når barnet sparker i maven, etc. Alt sammen oplevelser, som er med til at gøre tilknytningen stærkere.

Under graviditeten gør de fleste sig tanker om barnets temperament og personlighed, køn og udseende. Alle disse forestillinger er med til at fremme tilknytningen.

For at fremme den trygge tilknytning mellem forældre og barn er det vigtigt, at få så god en graviditet som muligt.

Samtaleforløb for dig, der er gravid med donor

Fordi moren fysisk bærer barnet, har hun et klart forspring. En måde at gøre det lettere for faren er ved, at han aktivt deltager i de forskellige undersøgelser og samtaler.

Kulturforsker Charlotte Kroløkke fortæller, at farens rolle styrkes under fx 3D skanninger. Med 3D skanninger, hjertelyd mm,  bliver det hele pludseligt meget virkeligt, og fokus fjernes fra moren til fostret. Den lille babys udvikling i maven bliver nu en helt konkret og virkelig oplevelse.

Brug 3 minutter og se de 9 måneders vilde udvikling i din livmoder.

Tidligere blogindlæg: Få en tryg tilknytning til dit kommende barn

 

Indberetningspligt

Vævscentre, udtagningssteder, sundhedspersoner, donor selv og du som modtager har pligt til at indberette mistanke om arve- eller smitterisiko (kaldet ‘alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser’ i bekendtgørelsen) hos donor eller et donorbarn.

Hvis der er mistanke om risiko ved at havde brugt den donor, du har brugt, skal myndighederne spore og informere dig. Dette kan ske fordi, der ifølge Vævsloven skal der være fuld sporbarhed mellem donor
og modtager. Derfor kan man – trods donors anonymitet – finde linket
mellem donor og afkom i tilfælde af opstået (eller mistanke om) arvelig sygdom.

Hvis der er mistanke om en væsentligt øget risiko for, at en donor kan overføre sygdom eller en bærertilstand til en modtager, skal donor straks sættes i karantæne. Vævscentret skal give besked til de fertilietsklinikker, der ligger inde med kønsceller fra den pågældende donor. Fertilitetsklinikkerne må naturligvis ikke behandle med de kønsceller, der er blokerede. Karantænen ophæves, når det viser sig, at der ikke er en øget ririsko ved at anvende donorens kønsceller.

Er der derimod konstateret en væsentligt øget risiko, er det vævscentret (fx sædbanken) ansvar, at der straks indføres permanent forbud mod at bruge donorens kønsceller. Dette betyder naturligvis også, at fertilitetsklinikker, der har donorens kønsceller på lager, ikke må bruge de donerede kønsceller, medmindre kønscellernes ligger i et søskendedepot. Brug af den pågældende donor til at skabe en søskende kræver modtagers skriftlige samtykke efter hun er blevet informeret om de mulige konsekvenser ved fortsat at bruge donoren.

Indberetningen skal ske til Sundhedsstyrelsen.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du søge om aktindsigt i de dokumenter, der måtte have med din donor at gøre. Du skal oplyse at du er part i sagen og videregive så mange detaljer som muligt.

Du kan som alle andre borgere i Danmark få genetisk rådgivning, hvis det skulle vise sig, at dit barn har en genetisk sygdom.

 

Særligt om graviditet efter ægdonation

Jeg ønsker, at du og dit kommende barn får den bedste graviditet. Derfor er der lige noget, du skal være opmærksom på, hvis du er gravid efter donation – særligt efter at have modtaget ægdonation.

Jeg skriver det for, at du kan få så tryg en graviditet som muligt, og fordi jeg ved – at mange kvinder, der er gravid efter donation med ægceller – ikke er blevet oplyst om den øgede risiko ved ægdonation.

Risikoen drejer sig om:

Forskerne anbefaler, at der:

 • kun lægges eet æg op ved ægdonation
 • informeres om den øgede risiko ved ægdonation (svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel, efterblødning mm)
 • instrueres i symtomper på svangerskabsforgiftning mm
 • tilbydes en lav dosis aspirin efter 12. graviditetsuge
 • tilbydes hyppigere kontrol af urin og blodtryk
 • tilbydes to tilvækstskanninger i tredje trimester
 • tilbydes fødsel på specialafdeling.

Du kan passe endnu bedre på dig selv og det lille liv, når du:

 • tager din kæreste med til undersøgelserne. To hører og husker bedre end een
 • oplyser egen læge, jordemoder mm om, at du er blevet gravid vhja. ægdonation
 • spørger ind til mulig risici
 • spørger ind til hvad du skal være opmærksom på (symptomer)
 • skriver både spørgsmål og svar ned på et stykke papir som du lægger ved din svangrejournal.

 

Læs mere i mit blogindlæg. Her finder du også kilden fra Ugeskrift for Læger.

 

Og så er det bare at glæde sig over din graviditet og alt det gode, den fører med sig.

 

Skriv din egen Donorbarnets Bog

For dit kommende barns bedste, så begynd allerede nu at dokumentere tiden inden din graviditet efter donation og tiden under selve graviditeten.

Dokumenter både fakta og de blødere sider af at have brugt donor.

Det er nu, du har tiden og roen til det hyggelige projekt.

Få mere at vide om guiden Donorbarnets Bog.

gravid efter brug af donor

Skriv din egen Donorbarnets Bog

For dit kommende barns bedste, så begynd allerede nu at dokumentere tiden inden din graviditet efter donation og tiden under selve graviditeten.

Dokumenter både fakta og de blødere sider af at have brugt donor.

Det er nu, du har tiden og roen til det hyggelige projekt.

Få mere at vide om guiden Donorbarnets Bog.

Få litteraturlisten for donorfamilier

 • Hvad vil det betyde for dig at sidde med dit barn på skødet og læse højt om at være blevet familie på jeres måde?
 • Hvordan vil du have det med at skulle svare på de spørgsmål, dit barn stiller?

Det bliver nemmere at tage snakken om at være blevet familie på en anden måde, når du læser nogle af børnebøgerne fra litteraturlisten for dit barn.

I får en god fælles oplevelse ved at læse sammen. Det bliver hyggeligt.

Du får hurtigt overblik over danske billedbøger for børn om at være donorbarn, eller vokse op i en anderledes familie. Der er også enkelte titler for unge og for forældre. Litteraturlisten er opdateret.

 

 

HUSK at bekræfte din tilmelding – ellers bliver du ikke tilmeldt rigtigt. Bare følge instruktionen.