Ikke alle kan coaches

Hvem kan coaches?

Generelt sagt, er coaching for dig, som ønsker at blive stærkere og som vil genvinde oplevelsen af at have føringen i eget liv.

Du skal altså have viljen til og nysgerrighed efter at kigge i krogene.

Et åbent sind og modtagelighed overfor at få nye indsigter er et plus.

Tillid til, at du selv kan og til mig, der hjælper dig.

For at jeg vil coache dig, skal jeg være sikker på, at du reelt ønsker at tage (ny) styring i dit liv og på, at coaching er det rette for dig.

Kan jeg bruge dig, hvis jeg er langt ude?

I coaching er det dig, der er i fokus som eksperten på eget liv. Er du i en svær krise, har du i stedet brug for, at jeg påtager mig ekspertrollen og bliver din vejleder i en periode.

Hvis du er i svær krise er det vejledning, du har brug for. Og ro.

Som stresscoach kan jeg vurdere, hvad du har brug for: om du kan coaches her og nu eller ikke. Om det er dig, der er eksperten, (coaching) eller mig, der er eksperten, (vejledning).

Du kan også gå til mentaltræning hos mig.

Jeg bruger mange forskellige metoder og kan switche mellem de forskellige alt efter, hvor du er henne i processen, og hvad du har brug for.

Alle kan mentaltræne og stresscoaches. Jeg er uddannet i begge dele og kan derfor vurdere, hvad der er bedst for dig her og nu.

 

Kan alle coaches?

Nej, det mener jeg faktisk ikke. Coaching er IKKE altid godt for alle

Man kan være så overbebyrdet, at coaching ikke gavner her og nu.

Man kunne snarere tale om, at coaching kunne forværre ens situation, når fokus bliver på at se nye muligheder, andre vinkler og mønstre.

Coaching folder mulighederne ud og udfordrer dig. Det er netop det, coaching er så god til. Det kræver imidlertid, at fokuspersonen er klar til arbejdet.

Mennesker, som er så overvældede, at kroppen og hjernen er i overlevelsesmode, hverken kan eller bør coaches i traditionel forstand.

Coaching kan gøre galt værre, hvis du kommer i hænderne på en ukyndig coach, der ikke kan vurdere, om du kan hjælpes bedre på anden vis.

Det afhænger helt af din situation, om du kan coaches eller om noget andet vil være den bedste hjælp for dig.