Hvad mindsker psykisk stress hos dig?

Det er belastende at være i fertilitetsbehandling og du oplever meget af det, der (på sigt) skaber stress: Uvished. Mål, der flyttes. Tidspres. Uforudsigelighed. Afbrydelser. Og det, der karakteriserer ventetid: Manglende indflydelse på det, der sker.

Ventetiden betyder, at belastningen strækker sig over tid.

Tidsperspektivet er afgørende, når det drejer sig om at udvikle stress.

Netop pausen i fertilitetsbehandlingen kan også modvirke, at du udvikler decideret stress.

Skift fokus

I stedet for at fokusere på de faktorer, der fremmer stress hos dig og prøve at bekæmpe dem, kan du vælge at styrke de faktorer, der reducerer psykisk stress i fertilitetsbehandling og gør dig mere robust.

15 stress-hæmmere hos ufrivilligt barnløse

 • (Fælles) barn i forvejen
 • Tidligere opnået graviditet
 • Styrket parforhold – bragt tættere sammen
 • Åben kommunikation med partner
 • Åbenhed om sin infertilitet
 • Opbakning fra partner
 • Opbakning fra nære relationer
 • Socialt fællesskab
 • Indflydelse på eget liv, herunder behandling
 • Klar rolle
 • Klare forventninger til ansvar og indsats
 • Føle sig duelig
 • Forudsigelighed
 • Opbakning fra behandlingssted
 • Tilfredshed med behandlingen

Sådan gør du din psykiske stress mindre

 1. Find mindst 5 stress-hæmmere, der kan gavne dig.
 2. Blandt de 5 skal der være mindst én, der handler om din kæreste, om dine nære relationer og om behandlingen.
 3. Beskriv hvordan du kan og vil få mere af hver af de 5. Lad mig give dig et eksempel: Du vælger faktoren ’Opbakning fra partner’ og ud for den beskriver du, hvordan du kan få bedre og mere opbakning. Det kunne f.eks. være, hvordan du i højere grad kan udtrykke dine behov, og hvordan du kan inddrage din partner mere.
 4. Skriv dem op i en prioriteret rækkefølge.
 5. Beslut dig for, hvad dit første skridt skal være og tag det. Hvis vi fortsætter med eksemplet kunne det være, at du i aften siger til din kæreste ’Jeg har brug for at fortælle dig om min dag i dag, og at du bare lytter interesset’ ’Jeg har brug for en ugentlig date med dig.’ Find eventuelt inspiration i app-store – søg efter ’the Gottman Insitute.’

PS

Jeg hjælper dig med at spotte og reducere det, der skaber stress hos dig. Og med at afdække og fremme det, der mindsker stress hos dig, så du kan træffe bedre og mere bevidste beslutninger, i overensstemmelse med dine behov.
Gør noget ved det allerede i dag.
Book 25 minutters gratis samtale om dig og dine udfordringer – så kan der ske noget andet og bedre i dit liv.