Kunstig befrugtning – hvad sproget kan gøre

Ord er magtfulde og vores sprog påvirker vores tanker, følelser og handlinger.

Det gør en forskel, hvordan vi taler om os selv, om andre og om det, vi oplever.

Myndigheder vil bruge andre ord

Som en konsekvens af ændring af Lov om kunstig befrugtning bliver der ændret i Børneloven og vi får nye ord i lovteksten:

  • Biologisk far bliver til genetisk far og feltet bliver dermed indsnævret.
  • Juridisk far bliver til retlig far, hvorved der efter min tolkning lægges vægt på rettigheder og pligter.

Er fertilitetsbehandling kunstig?

  1. frembragt el. arrangeret af mennesker som en efterligning af noget der ellers forekommer i naturen el. sker naturligt; synonym artificiel jævnfør syntetisk
  2. som ikke virker ægte, naturlig el. oprigtig; synonym falsk, kunstlet

Vi kan sikkert enes om at fertilitetsbehandling ikke er naturlig. Men ordet har i mine ører en negativ klang, der netop leder mig hen på noget falsk, noget ikke helt så rigtigt.

I Lov om kunstig befrugtning har folketingsmedlemmerne været inde på at ændre ordet kunstig til assisteret. Så vil vægten blive på nødvendigheden af at få hjælp til at opnå graviditet frem for, at det sker på en unaturlig måde. Jeg håber det kommer til at ske. Lad os begynde med at kalde det assisteret befrugtning allerede nu.

Hvad vil du?

I en gruppe på Facebook omtalte en selvvalgt singlemor sin datters donor som donor-far. Far??? For mig ligger der så meget mere end det genetiske i begrebet far og mor. Jeg ville udelukkende bruge ordet donor.

Du kan ændre din holdning til dig selv og til andre ved at bruge mere respektfulde ord i stedet for negative ord.

Pointen er, at hver gang vi stopper den indre negative stemme, mister den magten over os og efterhånden kan det føre til en venligere og mere respektfuld omgangstone i vores indbyrdes kommunikation.

Hvilken historie vil du gerne fortælle om dig selv og dit liv?