Lektørudtalelse om Far, mor og donorbarn

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til alle dem, der overvejer at blive forældre via æg-
eller sædcelledonation

Beskrivelse

List Larsen er sociolog og har efter flere års arbejde med patientforeninger
dannet sit eget firma, hvor hun coacher ufrivilligt barnløse. I bogen
gennemgår hun hele processen fra første færd.

 • Hvad er muligt i forhold til lovgivning?
 • Hvilke problemer vil parret kunne opleve, når det kun er den
  ene, der ikke kan få børn?
 • Hvordan er det at være donor – er det problemfrit?
 • Hvordan skal mit barn se ud, og hvilke etiske problemer vil det skabe for mig og mit barn nu og senere?
 • Skal donor være anonym eller?
 • Hvornår skal barnet kende til sin biologiske forælder, hvordan skal vi
  fortælle det?
 • Hvad med parforholdet?

Alle disse emner gennemgår hun.

Der er interview med en sæddonor 10 år efter han stoppede som anonym donor og med en mor, der prøvede at blive insemineret. For disse mennesker har det medført etiske problemer, de ville i dag have handlet anderledes. Især spørgsmålet om anonymitet er væsentligt for dem og også i List Larsens optik er det et vigtigt spørgsmål.

Bogen sluttes med kilder og Det etiske råds argumenter for og imod anonymitet.

Bogen er velskrevet i almindeligt sprog, så alle kan forstå det uanset uddannelse, og den er fri for moraliseren, beskriver blot problemerne på en fin og enkel måde.

Sammenligning

Det er den første bog, der er skrevet om emnet og med de mange barnløse, der findes, må der være god brug for den.

Samlet konklusion

Bogen kan læses af hele dens store målgruppe, og den vil givet blive brugt
efter fortjeneste.

Kilde

Lektør Lis Pedersen, Dansk Biblioteks Center

Om lektørudtalelser