Folketinget ophæver femårsgrænsen

Update den 20. oktober 2020:

Kort fra ord til handling

Kære læser. Det er en stor glæde at kunne dele sundhedsminsterens pressemeddelse. Nu venter vi blot på en hurtig vedtagelse.

PRESSEMEDDELELSE: Alle Folketingets partier er blevet enige om at ophæve den nuværende grænse på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Det betyder, at kvinders æg fremover vil kunne opbevares nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år, hvis de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom.

Kilde

Update den 30. september 2020:

Sundhedsministeren fortæller endeligt, at regeringen vil ophæve femårsgrænsen for opbevaring af nedfrosne æg til fertilitetsbehandling.

Beslutningen kommer efter, Det Etiske Råd nu anbefaler opbevaring af nedfrosne æg indtil kvinden fylder 46 år, som er som aldersgrænsen for at få fertilitetsbehandling i Danmark for kvinder. Det Etiske Råd anbefaler, at opbevaringstiden fremover kommer til at følge den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage fertilitetsbehandling.

Flere etiske aspekter

Det Etiske Råd pointerer, at der ikke synes at være betydelige risici forbundet med en forlænget opbevaringsperiode for de nedfrosne æg

Rådet understreger desuden, at en udvidelse vil øge parrets selvbestemmelse, og også øge ligestillingen mellem mænd og kvinder, fordi der i dag ikke nogen øvre grænse for, hvor længe sædceller kan nedfryses.

Ifølge videnskab.dk er det – udover Danmark og Norge – kun lande som Rumænien og de Forenede Arabiske Emirater, der har en lignende femårs-grænse for nedfrysning af kvindes kønsceller.

(Læs den interessante artikel om den manglende ligestilling mellen kønnene).

Vigtigt er det, at Det Etiske Råd også rejser nogle bekymringer og efterlyser ekstra tiltag i forbindelse med udvidelsen af tidsrammen.

Det drejer sig om:

  1. Muligheden for nedfrysning af ubefrugtede æg på ikke-medicinsk indikation vil kunne føre til et ønske om nedfrysning af sociale grunde, fx for at sikre kvindens stilling på arbejdsmarkedet.
  2. Udvidelsen af opbevaringstiden for befrugtede og ægceller bør følges af initiativer, som sikrer, at alle borgere i den reproduktive alder er fuldt oplyste om fertilitetens afhængighed af alder og livsstil.

 

Det Etiske Råd anbefaler, at udviklingen på følges nøje. Jeg lover, at være en vagthund.

 

Nu lykkes det

Som skrevet tidligere her har et politisk flertal tidligt meldt sig klar til at forlænge, så nu kan vi se frem til ministerens indkaldelse af partierne til forhandling.

Min vurdering er, at det kommer til at gå stærkt nu.

Borgerforslagsstilleren er rigtig, rigtig glad.

 

En rigtig god nyhed

Update den 16. september 2020:

Det vigtige borgerforslag nåede over de krævede 50.000 underskrifter. I alt har 56.010 mennesker støttet forslaget, som nu skal behandles af politikerne i Folketinget.

DR fortæller, at et politisk flertal på Christiansborg allerede støtter hensigten med borgerforslaget, og at også formanden for Etisk Råd var positiv over for borgerforslaget ( i marts måned)..

Borgerforslaget skal nu tjekkes for, om det overholder grundloven, hvorefter det skal fremsættes i Folketinget til afstemning af et af Folketingets medlemmer eller en minister. Herefter behandles det to gange i Folketingssalen.

I følge borgerforslag.dk er det fortsat muligt at støtte forslaget, der førstlukkes for nye støttere, når Folketingets behandling af forslaget er afsluttet.

 

Blogindlægget blev oprindeligt udgivet den 3. juni 2020:

Nedfrosne æg – både befrugtede og ubefrugtede ægceller – skal destrueres efter fem år. Sådan har reglerne været siden 2006.

Det vil et borgerforslag nu have ændret.

Borgerforslaget foreslår konkret, at perioden for nedfrysning af befrugtede og ikke befrugtede ægceller forlænges indtil kvinden er 46 år, der er det ældste en kvinde må være for at få fertilitetsbehandling i Danmark.

Find borgerforslaget og skriv under, hvis du er enig.

Nedfrosne æg kan både berolige og stresse

Det er naturligvis beroligende at have fået taget så mange gode ægceller ud, at der er nok til at fryse ned til en senere behandling. Så slipper kvinden nemlig for at skulle gennem endnu en behandlingscyklus med hormonstimulation og ægudtagning.

Men bevidstheden om, at de nedfrosne æg skal smides ud stresser parrene, når udløbsdatoen nærmer sig. Det gælder især de, der får et barn af fertilitetsbehandlingen og stadig har æg på frys. De kan føle sig pressede til hurtigt at gå i behandling igen for at få næste barn, selvom de helst havde ventet lidt længere.

Det er muligt at få dispensation for fem års-perioden, fordi den ansvarlige læge kan beslutte at forlænge opbevaringsperioden, så længe kvinden er under 46 år, og hvis kvinden eller hendes partner lider af alvorlig sygdom.

Hvis samlivet ophører, skal de opbevarede, befrugtede æg også destrueres.

 

Ingen begrundelse for udløbsdatoen

Andre lande har andre regler om opbevaring af nedfrosne æg, og Det Etiske Råd har tidligere anbefalet at udvide muligheden for at opbevare ægceller i op til ti år i Danmark.

Samtidig med borgerforslaget tegner der sig et politiske flertal for at ændre reglerne, fordi meget taler for at gøre det.

Der er ingen sundhedsfaglige argumenter imod at udvide antallet af år, man kan have nedfrosne æg liggende.

Som klinikchef Søren Ziebe ved fertilitetsklinikken på Rigshospitalet siger:

Der er ingen grund til at begrænse nedfrysningstiden.

Vi må behandle med barnløshedsbehandling, indtil kvinden er 46, og så giver det altså ikke behandlingsmæssig, biologisk eller medicinsk mening, at man skal smide noget ud undervejs.

Sæd og æg er ikke lige 

I modsætning til ægceller er der ingen regler om opbevaringstid for og destruktion af sædceller. Der er altså ingen udløbsdato på nedfrosne sædceller.

Der er stor ulighed mellem sæd og æg, og set med mine øjne er de ikke udelukkende biologiske.

Det er som om, vi ser sædceller som noget evigt tilgængeligt og derfor som bare reproducerbare celler (selvom sædcellernes kvalitet daler med alderen).

Mens kvindens ægceller jo er begrænsede i både antal og levetid.

Netop det faktum taler jo klart for at forlænge muligheden for at opbevare ægcellerne på frys efter de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling og ikke det modsatte.

Set i det lys, er det endnu mere forkert med den gældende fem års grænse for nedfrysning af ægceller.

Ægceller har også været betragtet som potentielle fostre, selvom de ikke er befrugtede, og derfor synes nogle, det er uværdigt at fryse æggene ned.

En sådan holdning har jeg været udsat for og efterfølgende blogget om: Har jeg slået 25 børn ihjel? Har du? 

Hvad mener Etisk Råd?

Etisk Råd støtter også op om forslaget om at kunne forlænge perioden med nedfrosne ægceller. Forudsætningen er, at æggene skal være frosset ned i forbindelse med behandling for ufrivillig barnløshed (fertilitetsbehandling).

Etisk Råd peger i den forbindelse på en etisk bekymring om social freezing – hvor en kvinde får frosset sine yngre æg ned, fordi hun først ser sig klar til at få børn senere.

Etisk Råd: Det giver mening at forlænge perioden for nedfrosne æg

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg  (Etisk Råd 2015).

Jeg har støttet borgerforslaget – har du?

 

Læs mere om Julie, der er en af forslagsstillerne:

Julies nedfrosne æg skal destrueres om et år

Julie har begravet sin søn og aborteret flere gange (Der er betalingsmur på den her artikel).