Så har den nye vejledning om Lov om kunstig befrugtning været i høring og er blevet offentliggjort den 11.12.12 i Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning.

Og det nytter at rejse sager, som den, der har været fremme det sidste år, om donorbørnene, der fik den kroniske sjældne diagnose NF1 fra sin sæddonor.

Sundhedsstyrelsen præsenterer vejledningen med bla. disse ord:

Vejledningen understreger en række anvisninger til de behandlende autoriserede sundhedspersoner og til sædbanker. De vigtigste er:

  • De kvinder, som behandles med donorsæd, skal informeres bedre om vigtigheden af at melde tilbage til fertilitetsklinikken, hvis barnet viser sig at fejle noget, der måske kan være arveligt. Eller kvinden kan eventuelt rette direkte henvendelse til sædbanken om dette.
  • Fertilitetsklinikken skal alene på den rejste mistanke indrapportere det af kvinden oplyste til sædbanken. Samtidig skal klinikken indberette til Sundhedsstyrelsen.
  • Sædbanken skal alene på mistanke om, at donor kan være bærer af et sygdomsgen, der kan medføre alvorlig genetisk sygdom, skriftligt straks udstede et foreløbigt karantænevarsel til alle fertilitetsklinikker, sundhedspersoner eller andre, som har modtaget sæd fra den pågældende donor. Samtidig skal sædbanken indberette til Sundhedsstyrelsen.

Jeg synes det er meget vigtige pointer.

Vejledningen præciserer den behandlende fertilitetskliniks og den leverendes sædbanks ansvar. Men den sætter også fokus på den enkelte behandlede kvindes ansvar. Ansvaret for at indberette mulig arvelig sygdom.

Det er min holdning, at kvinden (hele den behandlede familie) har et klart personligt ansvar. Ansvaret handler – i mine øjne – ikke udelukkende om at indberette mistanke om sygdomsrisiko, men også om at indberette opnået levedygtig graviditet/fødsel, for at myndighederne overhovedet har en chance for at følge antallet af graviditeter efter den enkelte donor.  Og det tror jeg ikke alle gør. Pga. af fx tabuet om brug af sæddonor i heteroseksuelle familier tror jeg, der er et dansk mørketal: Jeg tror simpelthen ikke, at den gravide kvinde altid får fortalt, at graviditeten er opnået ved hjælp af donor.

Hvad tror du?

PS

Synes du det er forvirrende og har du mange ubesvarede spørgsmål om at skulle i gang med fertilitetsbehandling (kunstig befrugtning), så kan du helt uforpligtende få 25 minutters gratis samtale om det, der går dig på.