Betaling til ægdonor gør ventelisten kortere

Så ja, det kan virkelig godt passe, at ventelisten til ægdonation allerede er blevet meget kortere?

Dansk Fertilitetsselskab har i flere år vurderet, at der er behov for 600 årlige donationer for at kunne dække behovet for ægdonation. Nu er behandlerne blevet så optimistiske, at de tror, ventetiden på ægdonation bliver bragt helt ned.

Det ser nu ud til, at ventelisten bliver hurtigt reduceret, da flere kvinder ønsker at donere. Meldingen fra fertilitetsklinikkerne er – i følge Berlingske – at der i dag ikke er nogen ventetid på behandling med donoræg, og at barnløse danskere derfor ikke længere behøver at tage til udlandet for at få ægdonation.

Hidtil er der ikke blevet doneret mange æg i Danmark, og det har ikke været ualmindeligt at skulle vente flere år på at modtage ægdonation. Hvis parret derimod selv har ‘medbragt’ en donor (kendt donation eller krydsdonation) har ventetiden selvfølgelig kun været af mere praktiske årsager. Parret kunne også undgå ventetid, hvis de fik ægdonation i udlandet.

Så skete der noget

Allerede efter lovændringerne oktober 2012 – hvor det f.eks. blev muligt at donere kendt – har flere kvinder doneret ægceller. Derfor har flere kvinder kunnet modtage ægdonation, og de har selv kunnet gøre noget for at komme videre i processen i stedet for bare at skulle vente passivt på en venteliste.

De nye donationsformer (kendt, kryds og åbent) betyder imidlertid også, at antallet af donerede ægceller ikke kan deles mellem lige så mange modtagende kvinder som før lovændringerne i 2012, hvor ægdonation kun kunne ske anonymt. En kendt ægdonor donerer nemlig normalt til een kvinde ad gangen (dedikeret donaiton). Ved anonym ægdonation deles de donerede ægceller derimod typisk af flere kvinder. Derfor er antallet af modtagende kvinder ikke steget i samme takt som antallet af donerede ægceller/antallet af ægdonationer.

Hvad betyder den større betaling til ægdonor?

I 2015 blev kompensationen sat op fra 500 kr til 2.400 kr. pr. donation.

I 2015 blev der gennemført 195 donationer mod 136 året før. Dette svarer til en stigning på over 40%.

Denne yderligere stigning i antallet af donationer – i forhold til årene før – må sandsynligvis tilskrives den øgede kompensation, der trådte i kraft i 2015. Kompensationen af ægdonor betyder

Så blev betaling af ægdonor igen markant bedre
Fra 1. juli 2016 blev kompensationen igen sat op. Denne gang til 7.000 kr. pr. ægdonation.

Allerede tre måneder efter stigningen i kompensationen trådte i kraft, oplever landets fertilitetsklinikker en fordobling i antallet af kvinder, som vil donere æg. Det viser en rundringning foretaget af Berlingske.

Lidt malurt i bægeret

Med mit kendskab til sundhedsvæsenet, kommer disse flere ægdonationer til at ske gennem de private fertilitetsklinikker, hvor du som modtager selv skal betale for ægdonationen.

Jeg forventer denne udvikling, fordi de offentlige fertilitetsklinikker ikke på kort sigt kan omstille/øge deres aktiviteter indenfor et allerede godkendt budget. De offentlige klinikker har altså ikke råd til at betale ægdonor den øgede kompensation. Det har de private klinikker derimod, for de kan sende regningen videre til patienten. De private klinikker er meget mere fleksible.

Partierne bag aftalen er dog enige om at sikre finansiering til eventuelt øgede offentlige udgifter som følge af den øgede kompensation af ægdonor. Lad os håbe, det bliver virkelighed.

Grund til optimisme

Både fertilitetsklinikkerne og Dansk Fertilitetsselskab er meget optimistiske, og det er der også grund til. Det har været decideret uartigt, at ægdonorer i årevis kun er blevet kompenseret på samme niveau som en sæddonor. Fra Sverige ved vi, at øget betaling af ægdonor har fået ventelisten til at forsvinde. Nu er det blevet danske kvinders tur til at opleve det.
Her i efteråret kommer der en folkeoplysningskampagne, som skal udbrede kendskabet til, at kvinder under 36 år kan blive ægdonor. Det går den rigtige vej.

Hvorfor blive ægdonor?

Faktaboks

Alle raske kvinder under 36 år kan donere ægceller. Kun hvert 3. af de udtagne æg er egnet til at lægge op igen. Graviditetschancen for den modtagende kvinde er 25%, når hun får lagt et æg op.

Læs mere om betaling af ægdonor

Sådan var betaling til ægdonor før

Der er mere hvor det her kommer fra

Og jeg sender det til dig med det samme direkte til din indbakke.


Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du også rabat på mine e-bøger til donorfamilier og på samtaleforløb.

HUSK at bekræfte din tilmelding – ellers bliver du ikke tilmeldt rigtigt. Det er lidt dobbelt arbejde for dig, men det forebygger heldigvis spam.

 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_13″]