Du lærer i dag at styrke de forhold, som gør dig mere robust.

Du skal flytte din opmærksomhed væk fra at prøve at bekæmpe det, der øger din stress og i stedet fremme det, der mindsker belastningen.

Sidst får du 7 nemme og effektive tips til at holde dit mentale helbred mere modstandsdygtigt.

Sådan bliver det let at reducere psykisk stress.

Fokuser på det, der mindsker din stress 

Vi kan vælge at bekæmpe stressfaktorer, altså det, der øger vores stress. Det kan vi fx gøre ved i høj udstrækning at undgå det, der belaster en. Det kan man bare ikke altid.

Nogle gange er stressfaktorerne et livsvilkår.

Det er præcis det, vi oplevede under corona, hvor den danske hverdag pludselig blev helt anderledes.

Det er ofte også et vilkår at opleve fertilitetsrelateret stress under fertilitetsbehandling.

Men heldigvis kan vi også vælge at styrke nogle af de forhold, der gør os mere robuste overfor stress. Jeg kalder dem stresshæmmere, fordi de nedsætter vores belastningsgrad. Du kan altså reducere psykisk stress.

Vi kan alle få stress

Stress handler ikke om din personlighedstype, men om hvor længe du er belastet. Tidsperspektivet er afgørende, når det drejer sig om at udvikle stress.

Fordi tidperspektivet er så afgørende, og fordi vi ikke har kontrol over alt, er det virkelig vigtigt, at du tager fat om din belastning allerede i dag.

 

Hvad fremmer stress hos dig? (Stressfaktorer)

Lad os først hurtigt se på, hvad der belaster.

Det er belastende at være i fertilitetsbehandling og du oplever meget af det, der (på sigt) skaber stress: Uvished. Mål, der flyttes. Tidspres. Uforudsigelighed. Afbrydelser. Og det, der karakteriserer ventetid: Manglende indflydelse på det, der sker.

Ventetiden betyder, at belastningen strækker sig over tid.

Tidsperspektivet er afgørende, når det drejer sig om at udvikle stress.

Netop pausen i fertilitetsbehandlingen kan også modvirke, at du udvikler decideret stress.

Hvis du er i fertilitetsbehandling, oplever du meget af det, der (på sigt) skaber stress. (Og mange af de samme forhold gør sig gældende under andre forhold, hvor vi skal håndtere risikoen for stress).

Det drejer sig om:

 • uvished
 • uforudsigelighed
 • manglende indflydelse på det, der sker
 • hastige skift og forandring
 • mål, der flyttes
 • uklare og modsætningsfulde krav
 • manglende viden, kompetence og erfaring
 • afbrydelser
 • tidspres
 • ventetid.

 

15 stress-hæmmere hos ufrivilligt barnløse

Der er faktisk også forhold som reducerer psykisk stress, mens du er i fertilitetsbehandling.

Det drejer sig om:

 1. (Fælles) barn i forvejen
 2. Tidligere opnået graviditet
 3. Styrket parforhold – bragt tættere sammen
 4. Åben kommunikation med partner
 5. Åbenhed om sin infertilitet
 6. Opbakning fra partner
 7. Opbakning fra nære relationer
 8. Socialt fællesskab
 9. Indflydelse på eget liv, herunder behandling
 10. Klar rolle
 11. Klare forventninger til ansvar og indsats
 12. Føle sig duelig
 13. Forudsigelighed
 14. Opbakning fra behandlingssted
 15. Tilfredshed med behandlingen

 

Kend dine stress-hæmmere

Nu skal du finde ud af, hvad der reducerer psykisk stress hos lige netop dig.

I stedet for at fokusere på de faktorer, der belaster dig og prøve at bekæmpe dem, kan du vælge at styrke de faktorer, der reducerer psykisk stress i fertilitetsbehandlingen, og som gør dig mere robust.

Du skal nu skifte fokus fra stressfremmere til stresshæmmere. Du skal altså fjerne dit fokus fra det, der belaster dig til det, der løfter dig. Glæd dig!

Sådan gør du nemt og straks din belastning mindre

 1. Fokuser på det, du har kontrol over både i dit indre og ydre liv. Find fx en hyggelig ting at gøre derhjemme. Tag video-kontakt med en af dine nære kære fx via FaceTime, WhatsApp, Zoom eller andet, så du kan holde gang i det sociale fællesskab.
 2. Brug din mentale energi på det, du har indflydelse på. Glem det der er uden for din kontrol. Du har fx indflydelse på, hvad du spiser. Gør noget ekstra ud af det i hvert fald én gang om dagen og lav et lækkert, farverigt måltid. Spis langsomt. Nyd maden.
 3. Skab forudsigelighed. Planlæg dine dage. Hvad vil du gøre sammen med kæresten? Alene? Hvornår vil du gøre det?
 4. Find ud af hvordan du kan bruge stilheden. Roen. Sæt dig et kvarter i solen. Foran et åbent vindue. I parken. På din altan. I din have. Luk øjnene og mærk solens varme og de vigtige D-vitaminer på din hud. Tag eventuelt en lur.
 5. Hold dig væk fra nyhederne og de sociale medier. Lav en aftale med dig selv om, hvornår du må tjekke de sociale medier. Fx en halv time om eftermiddagen. Se eller hør kun nyheder én gang om dagen. Fx morgenradioavis.
 6. Gør noget, du føler dig tryg ved. Gør fx noget, du allerede er god til, men sjældent gør. Hvad vil du genopfriske? Eller lær noget nyt. Hækl en karklud. Skriv dagbog. Slå kolbøtter.
 7. Fokuser på det gode. Dyr og planter gør, som de plejer. Foråret er her. Solen skinner. Månen lyser.

Gør nu det her

 1. Find mindst 5 stress-hæmmere, der kan gavne dig.
 2. Blandt de 5 skal der være mindst én, der handler om din kæreste, om dine nære relationer, om fertilitetsbehandlingen og een, som handler kun om dig.
 3. Beskriv konkret hvordan du kan og vil få mere af hver af de 5. Lad mig give dig et eksempel: Du vælger faktoren ’Opbakning fra partner’ og ud for den beskriver du, hvordan du kan få bedre og mere opbakning. Det kunne f.eks. være, hvordan du i højere grad kan udtrykke dine behov, og hvordan du kan inddrage din partner mere.
 4. Skriv dem op i en prioriteret rækkefølge.
 5. Beslut dig for, hvad dit første skridt skal være og tag det! Hvis vi fortsætter med eksemplet kunne det være, at du i aften siger til din kæreste ’Jeg har brug for at fortælle dig om min dag i dag, og at du bare lytter interesseret’ ’Jeg har brug for en ugentlig date med dig.’ Find eventuelt inspiration i app-store – søg efter ’the Gottman Insitute.’

PS

Det er ikke altid helt nemt selv at finde sine stressfremmere og -hæmmere.
Jeg kan hjælpe dig med at spotte og reducere det, der skaber stress hos dig. Og med at afdække og fremme det, der mindsker stress hos dig, så du kan træffe bedre og mere bevidste beslutninger, i overensstemmelse med dine behov.
Gør noget ved det allerede i dag.
Book 25 minutters gratis samtale om dig og dine udfordringer – så kan der ske noget andet og bedre i dit liv.