Den øgede risiko ved ægdonation for både mor og barn beskrives i dag i en ny artikel i Ugesskrift for Læger.

Det er meget vigtig at alle kvinder, der modtager ægdonation, bliver gjort opmærksomme på de øgede risici og på hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i graviditeten.

 

Hvor mange bliver gravide af ægdonation?

Artiklen begynder meget positivt med at fortælle at succesraten for graviditet ved ægdonaiton er 48% sammenlignet med 34% ved ivf med egne ægceller. Sagt med andre ord, så bliver hver anden gravid ved ægdonation mod hver tredje ved ivf.

Flere og flere danske kvinder får ægdonation. Der fødes knapt 100 børn om året, der er blevet til vhja. behandling med ægdonation i Danmark. Dette tal er stigende, fordi flere kvinder bliver ægdonorer.

Dertil kommer et ukendt antal danske kvinder, der får ægdonation i udlandet.

 

Risiko ved ægdonation drejer sig om:

 • svangerskabsforgiftning
 • forhøjet blodtryk
 • sygelige forekomster i moderkagen
 • præterm fødsel
 • lav fødselsvægt
 • kejsersnit (akut og planlagt)
 • blødning efter fødslen

Risikoen er vel at mærke større ved ægdonation end ved ivf eller icsi.

Læs mere om risiko for svangerskabsforgiftning efter ægdonation.

 

Tvillingegraviditeter

Komplikationerne sker oftere endnu ved flerfoldsgraviditet, der i sig selv betragtes som en risiko.

Især risikoen for hypertensive lidelser er især stor ved flerfoldsgraviditeter efter ægdonation set i forhold til flerfoldsgraviditeter efter ivf eller icsi.

 

Anbefalinger

Samlet set anbefaler forskerne, at der:

 • kun lægges eet æg op ved ægdonation
 • informeres om den øgede risiko ved ægdonation (svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel, efterblødning mm)
 • instrueres i symtomper på svangerskabsforgiftning mm
 • tilbydes en lav dosis aspirin efter 12. graviditetsuge
 • tilbydes hyppigere kontrol af urin og blodtryk
 • tilbydes to tilvækstskanninger i tredje trimester
 • tilbydes fødsel på specialafdeling.

 

Uvidenhed om øget risiko ved ægdonation

Jeg har for tre år siden blogget om samme emne:  “Hvad kan du – som modtager – risikere ved ægdonation?

Dengang spurgte jeg i mit netvæk om de modtagende kvinder var blevet oplyst om den øgede risiko ved ægdonation. Der tegnede sig et mønster, der viste, at de ikke var blevet orienteret, eller også kunne de i hvert fald ikke huske det. Jeg håber, det har ændret sig siden da.

Jeg anbefaler på det kraftigste, at du:

 • tager din kæreste med til undersøgelserne. To hører og husker bedre end een
 • oplyser egen læge, jordemoder mm om, at du er blevet gravid vhja. ægdonation
 • spørger ind til mulig risici
 • spørger ind til hvad du skal være opmærksom på (symptomer)
 • skriver både spørgsmål og svar ned på et stykke papir som du lægger ved din svangrejournal.

Og så er det bare at glæde sig over sin graviditet og alt det gode, den fører med sig.

Jeg vil meget gerne høre, hvad dine erfaringer er med at blive og føle sig godt orienteret om sin graviditet efter ægdonation.

Skriv til mig på kontakt@kirstenlistlarsen.dk

 

 

Læs hele kilden: “Ægdonation er forbundet med øget risiko for komplikationer hos den gravide og barnet,” 13. marts 2017.

risiko ved ægdonation

Gravid med donor | WEBINAR

For dig, der har fået hjælp af donor og nu venter barn og ikke synes det er helt nemt.

Tryk på billedet og tilmeld dig.

'gravid med donor webinar