Forebyggelse af ufrivillig barnløshed

Forebyggelse af ufrivillig barnløshed

Vidensråd for Forebyggelse har netop udgivet rapporten Forebyggelse af nedsat frugtbarhed.

Rapporten giver meget nyttig viden om, hvordan vi forebygger ufrivillig barnløshed. Der er heldigvis en masse vi selv kan gøre. Det kan du læse om nu.

Set i et overordnet perspektiv er det nødvendig oplysning til folket om, hvordan vi undgår senere problemer med vores frugtbarhed. Vi har nemlig tendens til at overvurdere vores fertilitet og også til at overvurdere effekten af fertilitetsbehandling. Tidligere blogindlæg om vores uvidenhed om vores chance for graviditet.

Du kan selv reducere risikofaktorerne

Er det ikke godt at vide, at der heldigvis er en masse vi selv kan gøre for at få bedre fertilitet?

Det handler om vores livsstil og seksuelle adfærd.

Skim siden og find de risikofaktorer, du kan gøre noget ved allerede i dag.

 

Fysisk aktivitet

Kvinder kan få uregelmæssige menstruationer, når de dyrker hård fysisk aktivitet, og det har naturligvis betydning for kvindens frugtbarhed.

Hvad angår mænds fertilitet tyder flere undersøgelser på, at moderat fysisk aktivitet er gavnligt for sædkvaliteten. På den anden side er der få undersøgelser, der tyder på, at hård fysisk aktivitet kan forringe sædkvaliteten.

Din vægt har betydning for de officielle anbefalinger om fysisk aktivitet og fertilitet.

Normalvægtige kvinder har gavn af en halv times moderat til hård fysisk aktivitet før graviditeten og moderat fysisk aktivitet under graviditeten.

Overvægtige/svært overvægtige kvinder har gavn af moderat og hård fysisk aktivitet, når de planlægger graviditet.

 

 

Vægt

Undervægtige kvinder har øget risiko for, at det tager længere tid at opnå graviditet, og de har risiko for at forblive barnløse.

Normalvægtige kvinder har større sandsynlighed for at blive gravide, ligesom de har mindre risiko for spontan abort samt graviditets- og fødselskomplikationer.

Overvægtige kvinder anbefales derfor at tabe sig.

Normalvægtige mænds sædkvalitet er bedre end både over- og undervægtige mænds, og derfor anbefales mænd, der planlægger at gøre en kvinde gravid, at blive normalvægtige.

 

Kost

Rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse slår fast, at der ikke er tilstrækkelig ny videnskabelig evidens til at ændre de eksisterende officielle kostanbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

Både kvinder og mænd, der ønsker at få børn, anbefales blot at spise sundt og varieret.

Rapporten anbefaler dog at være opmærksom på sin D-vitamin status, og om nødvendigt at tage tilskud. Det gælder kvinder.

I følge rapporten  er kostens betydning for sædkvalitet stadig uafklaret, men evidensen tyder på en sammenhæng mellem en sund kost og god sædkvalitet. Nogle nyere undersøgelser peger dog på en sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus og nedsat og sædkvalitet.

Har du PCO eller er du bare interesseret i at vide mere om kost og fertilitet, må du søge videre efter viden.

 

Koffein

Koffein er en mild neurostimulant, der findes i kaffe, te, cola, kakao, energidrikke og i chokolade.

Vi er et af de mest kaffedrikkende folk i verden. Vi drikker i gennemsnit 3-4 kopper om dagen. I 30 g mørk chokolade er der i snit 60 mg koffein. Et krus kaffe indeholder i snit 135 mg koffein.

Et koffeinforbrug svarende til tre mindre kopper kaffe dagligt (300 mg pr dag) har ingen betydning for evnen til at opnå̊ graviditet eller risikoen for spontan abort, for tidlig fødsel, medfødte misdannelser, reduceret fostervækst eller dødfødsel.

Kvinder frarådes at indtage mere end de 300 mg koffein dagligt.

Der er ikke tilstrækkeligt med evidens til at konkludere, om koffein kan påvirke sædkvalitet. Der er dog undersøgelser der peger på en sammenhæng mellem et stort forbrug af cola og nedsat sædkvalitet.

Hvor meget koffein får du?

 

Alkohol

Undersøgelser viser sammenhæng mellem et stort alkoholindtag og længere tid for opnåelse af graviditet samt øget risiko for graviditetstab. For slet ikke at tale om de skader barnet kan få, når det som foster udsættes for alkohol.

Det er uklart, om også et mindre alkoholindtag øger tid til graviditet og risikoen for graviditetstab, samt risiko for alkoholskader hos fostret.

Nogle undersøgelser peger på, at et stort regelmæssigt indtag kan nedsætte sædkvaliteten.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger er, at kvinder ikke drikker alkohol, når de planlægger graviditet, og ej heller under graviditeten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler mænd, der planlægger graviditet, ikke at indtage mere end 14 genstande om ugen.

Det er de officielle danske anbefalinger i et land, hvor vi – statistisk set – drikker meget.

 

Psykisk velbefindende

Der er kun ganske lidt at finde i rapporten om betydningen af følelsesmæssig stress og fertilitet.

Af rapporten fremgår det bla., at det er veldokumenteret, at stress kan påvirke sædkvaliteten hos mænd.

Det fremgår også, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem forhøjet stressniveau og den tid, det tager at blive gravid samt øget risiko for infertilitet hos kvinder, der forsøger at få børn uden hjælp fra fertilitetsbehandling. Samme sammenhæng kan ikke påvises sikkert blandt kvinder, der er i fertilitetsbehandling.

Ligeledes siger rapporten, at det er uafklaret, om en bedring i det psykiske velbefindende kan øge sandsynligheden for graviditet blandt de, der forsøger at få børn både med og uden fertilitetsbehandling.

Forskerne efterlyser yderligere forskning med validerede stressmålinger samt undersøgelser, hvor man belyser sammenhængene og mekanismerne mellem på den ene side psykisk velbefindende og på den anden side fertilitet.

Det kan jeg kun være enig i.

Forskerne bag rapporten siger, at barnløse bør støttes i tiltag, der kan øge deres psykiske velbefindende for bedre at kunne håndtere den usikkerhed, der er forbundet med nedsat frugtbarhed.

Hvor ville jeg ønske, at dette bliver til virkelighed.

 

Tobak

Rygning – og udsættelse for passiv rygning – øger tiden før opnået graviditet, risikoen for nedsat frugtbarhed og spontan abort. Ligeledes bliver sædkvaliteten nedsat, når manden udsættes for tobaksrygning.

Derfor anbefales kvinder og par, der ønsker at blive gravide, at stoppe med at ryge.

Som noget mindre kendt, er der også risiko for, at fosterets kommende fertilitet nedsættes, hvis moderen ryger under graviditeten. Antallet af ægceller og sædceller hos fostret reduceres.

De kommende forældres rygning har betydning for kommende generationers fertilitet.

 

Cannabis

Cannabisbrug kan give uregelmæssige menstruationer og kan dermed føre til nedsat frugtbarhed hos kvinden.

Et nyt dansk studie tyder på, at cannabisbrug også påvirker sædkvaliteten negativt.

Mænd og kvinder, der ønsker at opnå graviditet, frarådes at bruge cannabis.

 

 

Anabole steroider

Brug af anabole steroider har en lang række stærkt skadelige virkninger på bla. sædkvalitet og testosteronniveauet.  Derfor frarådes både mænd og kvinder al brug af anabole steroider, mens de planlægger graviditet, mens kvinderne er gravide, og i det hele taget.

 

Seksuelt overførte sygdomme

Især med (ubehandlet) klamydia risikerer du senere at få problemer med fertiliteten. Gonorré kan også medføre nedsat frugtbarhed. Vi ved jo godt, hvordan vi undgår kønssygdomme. Husk det og praktiser sikker sex. Smutter det for dig, så bliv testet. Også selvom du ikke har nogen symptomer.

Du kan læse om min egen infertilitet pga. en for sent behandlet klamydia, og dermed ødelagte æggeledere.

 

Alder

Sammemhængen mellem alder og fertilitet kræver et blogindlæg for sig. Det finder du her.

 

 

Godt med fokus på forebyggelse

Med rapporten Forebyggelse af nedsat frugtbarhed, er der taget et stort og vigtigt skridt i retningen af forebyggelse af fertilitetsproblemer. Det er godt at fokus ikke kun er på fertilitetsbehandlingen.

Men der er stadig nok at gøre. F.eks. i forhold til oplysning og støtte.

 

 

Tag mobilen op af lommen, mand

Tag mobilen op af lommen, mand

Læs om den mulige sammenhæng mellem mobilstråling og meget andet og dårlig sædkvalitet.

Læs artikel med phD og dyrlæge Preben Christensen, SPZ Lab.

I følge Preben Christensen kan du selv gøre flere ting for at forbedre din sædkvalitet, bla. ved at ændre dine motions- og kostvaner.

Spz Lab analyserer beskadigelse af DNA i sæd for danske og udenlandske  fertilitetsklinikker og undersøger mandens sædkvalitet på anden vis, end fertilitetsklinikkernes gængse måde at gøre det på.

Blogindlægget er oprindeligt udgivet på virilogsteril.dk i november 2013.

PS

Sådanne nyheder er ikke nemme at høre. Mange andre nyheder er også dårlige nyheder, som påvirker os i negativ retning.

Du kan lære at håndtere dine tanker og dermed blive mere robust gennem mentaltræning. Du kan få en gratis smagsprøve på et webinar.

Jeg holder ofte gratis webinar om at skabe balance i hverdagen med mentaltræning. Book straks din plads her, så du lærer at spotte og tæmme din fertilitetsrelaterede stress.

PPS

Jeg kan hjælpe dig med at lære at mentaltræne. Det er nemt og hurtigt at lære. Det kræver kun 15 minutters daglig mentaltræning at få god effekt  af træningen. Du får bla. en højere pytgrænse.

Gør noget ved det allerede i dag. Ring på 2892 9596 og få 15 minutters gratis afklarende samtale.
Sådan magter du udfordrende samvær med andre

Sådan magter du udfordrende samvær med andre

Andres bekymringer for dig har negativ effekt på dit helbred

Hvis du er en af de mange, der har et anstrengt forhold til familiekomsammen’er, får du i dagens blogindlæg tips til at gøre samværet med dine nære bedre.

Det er tips, som udelukkende kræver handling fra din side. Og det betyder, at du heldigvis kan gøre noget ved det helt alene.

Der er gode grunde til handle på de svære relationer, du måtte have. Bedre helbred fx.

Andres bekymringer

Vidste du, at dine omgivelsers bekymringer for dig, har negativ effekt på dit fysiske og mentale helbred?

Det er ikke alene ens eget mindset, men også andres mindset, der påvirker ens helbred.

Faktisk kan dine omgivelsers bekymringer være decideret skadende for både dit fysiske og mentale helbred.

Det kan fx være ens (sviger)mors bekymring for ikke at blive bedstemor.

At bekymringer og krav fra nærmeste relationer kan give dårligt hjerte ligesom livstilsfaktorer er overraskende for de fleste af os.

Andres manglende forståelse

Nogle ufrivilligt barnløse oplever desværre også modvilje eller manglende empati blandt deres nære. Det kan være både sårende og provokerende.

Det har Thea og Katrine oplevet:

“Min svigermor har meget svært ved at forstå, hvor meget det tager på mig psykisk,” siger Thea, der venter på ægdonation.

“Min faster siger, jeg ikke er deres rigtige mor,” siger Katrine, mor til børn født efter ægdonation.

Sådan gør du

Vi ved det jo godt: vi kan ikke lave om på andre – heller ikke på deres mindset. Vi kan kun ændre på os selv og på den måde, vi reagerer på andres adfærd.

Du få her nogle tips til at bevare din integritet og til at sætte rammerne for en samtale, du ønsker tager en anden drejning.

3 tips til en mere solid kerne

 1. Din kerne kan du styrke ved at fokusere på, at det er jeres helt egen velovervejede beslutning, at I gør som I gør, og at ingen andre kan træffe den beslutning for jer.
 2. Du skal føle dig godt tilpas med beslutningen om, det I gør. Følelsen, du skal være nået frem til, skal være, at det er et positivt tilvalg og ikke en nødløsning. (Men tillad dig selv stadig, at det kan være svært).
 3. Når du hviler godt i beslutningen om at gøre som I gør, kan du nemmere håndtere dine omgivelser.

3 tips til en stærkere attitude

 1. Anerkend din svigermors – eller hvem det nu er – interesse og bekymring for dig, og sig i samme åndedrag, at sådan har du det ikke, og at det ikke er til diskussion.
 2. Du kan beskytte dig selv mentalt ved at iføre dig et imaginært skjold af teflon, som får brændende bemærkninger til at prelle af. Du kan også fysisk flytte dig væk fra personen/situationen.
 3. Når du udstråler denne sikkerhed og fasthed, vil det blive svært for andre at såre og påvirke dig.

Evigtgyldige tips

 

 • Du kan bruge disse tips uanset, hvad det hele handler om.

 • Du kan bruge disse tips i alle sammenhænge; om det så handler om din veninde eller kollega eller et helt tredje menneske, du møder på din vej.

 • Du kan bruge disse tips uanset, hvor du er i processen.

 

Få 5 skridt til mere åbenhed

Gratis webinar til dig

Hvis du vil høre mere om sammenhængen mellem andres bekymringer og dit helbred, så afslører jeg, hvordan det hænger sammen (og meget mere) på mit gratis webinar ‘Slut fred med endnu en barnløs jul’ tirsdag aften. Du kan stadig nå at være med.

Jeg vil med på det webinar

PS

Du kan lære at håndtere dine tanker og dermed blive mere robust gennem mentaltræning. Du kan få en gratis smagsprøve på et webinar.

Jeg holder ofte gratis webinar om at skabe balance i hverdagen med mentaltræning. Book straks din plads her, så du lærer at spotte og tæmme din fertilitetsrelaterede stress.

PPS

Jeg kan hjælpe dig med at lære at mentaltræne. Det er nemt og hurtigt at lære. Det kræver kun 15 minutters daglig mentaltræning at få god effekt  af træningen. Du får bla. en højere pytgrænse.
Gør noget ved det allerede i dag. Ring på 2892 9596 og få 15 minutters gratis afklarende samtale.

 

 

 

 

Hvad betyder mandens alder for hans sædkvalitet?

Hvad betyder mandens alder for hans sædkvalitet?

Betyder mandens alder overhovedet noget for hans sædkvalitet?

Jeg har tidligere blogget om den betydning en kvindes alder har på hendes fertilitet.

Kvaliteten af kvindens ægceller falder, jo ældre hun bliver, og dermed stiger risikoen for kromosomfejl hos fosteret og spontan abort.

Men hvad med mændenes sædkvalitet?

Jeg har ret tit mødt mænd, der er af den opfattelse, at de da altid vil kunne blive far – uanset deres alder.

I biblen kan vi læse om Metusalem. Vi har hørt om Charles Chaplin, der fik barn i en sen alder og for et halvt år siden fik vi nyheden om en indisk mand, der var blevet far i en alder af 96 år.

Måske er det sandt – måske ikke…

Jeg må indrømme, at jeg tvivler …

Men ét er, hvad vi hører og tror på – noget andet er, hvad vi ved om alderens indflydelse på mandens sædkvalitet.

Fordi mænd hele tiden producerer nye kønsceller, så er der ingen fare på færde, tror vi.

Men det er ikke sandt.

 

Skader på DNA

Med alderen sker der ændringer i sædcellernes DNA med øget fragmentering og større risiko for DNA-skader til følge.  Mænd over 40 har generelt en dårligere pakning af sædcellernes arvemasse.

Er der beskadigelse på arvemassen, kan fostrets udvikling gå i stå, og parret kan opleve en spontan abort. Fragmentering af DNA’et kan også betyde, at barnet fødes med genetiske skader.

Børn af ældre mænd har flere mutationer i DNA

Autisme, skizofreni m.m.

Lidelser som bl.a. autisme og skizofreni ses hyppigere hos børn af ældre fædre.

“Faderens alder betyder ikke bare lidt, det betyder rigtigt meget for, hvor mange mutationer man arver. Betydningen af moderens alder er derimod minimal,” siger postdoc ved Bioinformatics Research Center på Aarhus Universitet Søren Besenbacher.

Langt størstedelen af barnets mutationer kommer altså fra far, viser studiet af 20-40 årige mænd.

“Mange mænd er over de 40, når de får børn. Det store spørgsmål er, om antallet af mutationer fortsætter med at vokse i takt med mandens alder (ca. to per år), om det vokser endnu kraftigere eller flader ud. Det er et godt spørgsmål, som ikke bare vil være relevant for os forskere, men også vil være vigtig information for mange kommende forældre,” siger seniorforsker i genetisk epidemiologi Bjarke Feenstra fra Statens Serum Institut.

Læs hele artiklen fra august 2012 i Videnskab.dk: Børn af modne mænd har flere mutationer i DNA

En undersøgelse publiceret i år bekræfter sammenhængen mellem alder og autisme

En tidligere artikel fra 2009 i Videnskab.dk fortæller, at børn af ældre fædre risikerer dværgvækst: Børn af gamle fædre risikerer kræft og dværgvækst

 

Risikoen er lille

Selvom risikoen er lille, mener jeg, at vi også skal fokusere på betydningen af fædres alder, så også mænd får børn i en tidligere alder end det er tilfældet i dag, hvor flere af begge køn får børn i en – biologisk set – sen alder.

Det er nemlig ikke kun morens alder, der betyder noget.

 

Øvrige kilder:

DNA fragmentering i sædcellen

Mænds fertilitet styrtdykker også med alderen

 

PS

Vil du ha’ gode tilbud? Så skriv dig op til mit nyhedsbrev .

Du bliver naturligt gravid bagefter!

Du bliver naturligt gravid bagefter!

I søndags mødte jeg en kvinde på min workshop ”Donorbarnets bog”. Hun blev naturligt gravid og fødte en datter et par år efter hun havde fået barn via ægdonation.

Hvor tit sker det lige?

 

Når først I stopper behandlingen, bliver du naturligt gravid.

Når først I har fået et barn ved hjælp, så bliver du naturligt gravid.

Når først I har adopteret, så får I jeres eget barn.

Der findes mange måder at sige det på, men meningen er den samme: Vi skal bare slappe af, så bliver vi gravide! Ergo bunder vores ufrivillige barnløshed alene i noget følelsesmæssigt eller hvad?

Hvad siger fakta om graviditetschancen?   

Undersøgelser viser at:

 • Godt hver 10. bliver naturligt gravid efter mislykket ivf.
 • Hver 5. bliver naturligt gravid (hver 6. føder et barn) efter succesfuld ivf / icsi.

Hvad betyder det for dig?

Der er bestemt en sandsynlighed for at blive naturligt gravid.  Sandsynligheden er større, jo yngre kvinden er, og når fertilitetsbehandlingen har været succesfuld.

Men fakta er stadig, at 9 ud af 10 – der stoppede fertilitetsbehandlingen uden at være blevet forældre – vil fortsætte med at være barnløse (med mindre de bliver forældre på anden vis).

Hvis du afslutter ivf uden at have fået et barn, skal du forholde dig til to scenarier:

 • Et liv uden biologisk barn
 • Et barnløst liv

Nærer du det evige håb?

Hvad betyder omgivelsernes bemærkninger og den viden for vores mulighed for at orientere os mod noget nyt?  En chance på 10 % er da alligevel noget af en chance!?!

At fortsætte med at nære håbet om at blive naturligt gravid efter afsluttet behandling, gør det sværere at finde ny mening med livet.

Der kan f.eks. være risiko for, at

 • du kommer til at fastholde dig selv i den rolle, hvor du som menneske først og fremmest er ufrivillig barnløs.
 • dit sexliv fortsætter med at være fokuseret på at opnå graviditet og uden den store intimitet og spontanitet.

Det er en lang proces at sige farvel til det biologiske barn, du ikke fik.

I begyndelsen efter afsluttet fertilitetsbehandling vil du blive mindet om det, hver gang du får menstruation. Menstruationen er påmindelsen om, at du ikke blev gravid, men også påmindelsen om, at du stadig har ægløsning og derfor har anlæg til at kunne blive gravid.

Coach dig selv

Undersøgelser viser, at først når I har lagt en vis følelsesmæssig afstand til udredningen og fertilitetsbehandlingen, bliver I i stand til at se fremad mod nyt betydningsfuldt indhold i livet.

Det bliver nemmere at komme overens med din fortid på fertilitetsklinikken, når du venligt og bestemt kan forklare dine omgivelser, at det ikke hjælper dig, at de prøver at indgyde dig nye håb om at blive gravid.  Fortæl i samme åndedræt, at det derimod kan hjælpe dig at tale om noget helt andet.

Hvad har virket for dig? 

PS

Hvis det du har gjort hidtil ikke rigtig har hjulpet, er det måske på tide at gøre noget andet… Du kan fx helt uforpligtende ringe på 2892 9596, og få 15 minutters gratis afklarende samtale.

 

PPS

Du kan også bare bestille en walk and talk, hvor du får 60 minutters sparring på dine tanker og muligheder i fremtiden. Det koster kun 249 kr.

 Kilde

”Natural fertility after ivf” i ”Assisted reproduction techniques. Challenges and management options” Blackwell Publishing, 2012.

 

Skriv dig rolig på bare 20 minutter

 

Lær selv at bruge metoden, som gav succes på fertilitetsklinikken på Skejby.

Som modtager af nyhedsbrevet får du inspiration, viden og fordele, bla. rabatter.

 

Ps. Du får fuld fortrolighed og ingen spam.

Du er blevet tilmeldt! Tak for det!

Pssst, inden du smutter...

Var det interessant, det du læste? 

Vil du have besked om nyt på bloggen med det samme?

Så skriv dig op og få mit nyhedsbrev.

 

Du er tilmeldt

Pssst, inden du smutter...

Var det interessant, det du læste? 

Vil du have besked om nyt på bloggen med det samme?

Så skriv dig og få mit nyhedsbrev.

 

Du er tilmeldt