Etisk Råd anbefaler dobbeltdonation

Etisk Råd anbefaler dobbeltdonation

Tilbage i oktober 2016 bad Sundheds- og Ældreministeriet Det Etiske Råd om at forholde sig til konsekvenserne af dobbeltdonation.

Du kan læse mere om optakten i mit seneste blogindlæg om dobbeltdonation.

Som reglerne er i dag, skal et barn, der kommer til verden via kunstig befrugtning, være genetisk beslægtet med enten sin far eller sin mor.

Nu er der åbnet op for at dobbeltdonation kan blive lovligt

Det ser ud til at de aktuelle regler nu kan blive ændret.

Flertallet af Etisk Råd anbefaler dobbeltdonation, når der er en sundhedsfaglig indikation.

Dvs, at der skal være en sundhedsfaglig grund til, at donationen finder sted.

Således anbefaler flertallet ikke, at en lesbisk kvinde kan donere sine ægceller til sin kæreste, hvis kæresten selv har egnede æg.

Jeg er fuldt ud enig med Det etiske Råd.

Den sociale tilknytning og omsorg mellem forælder/forældre og barn er klart væsentligst, og jeg synes ofte der er finder en overbetoning sted af vigtigheden af den genetiske forbundethed.

5 års reglen om destruktion

Rådet nævner – en passant – nødvendigheden af at kigge nærmere på 5 års bestemmelsen – altså reglen om, at donerede/udtagne kønsceller kun må opbevares i fem år, hvorefter de skal destrueres.

Etisk Råds udtalelse (KORT) og i sin fulde længde.

Åbenhed i donorfamilien

Spørgsmålet om åbenhed i donorfamilien er stadig helt centralt.

Rådet kommer også ind på spørgsmålet om fortielse af barnets tilblivelsesform og om donors anonymitet.

Mere herom i et senere blogindlæg. Stay tuned.

 

 

Skriv dig op til nyhedsbrevet

* indicates required


Herefter får du nyhedsbrevet til (kommende) donorfamilier. Du kan nemt afmelde dig igen, hvis du vil.

Maria fandt sin datters anonyme sæddonor

Maria fandt sin datters anonyme sæddonor

I dag får du her på bloggen links til historier fra de svenske medier om donorbørn. Historier, der vel at mærke ikke handler om konflikter eller store dramaer. Alt sammen takket være Maria Hasselblad, som har valgt at formidle sin helt særlige historie videre til os alle.

Det er blandt historien om, hvordan hun ad ualmindelige veje fik kontakt med sit barns sæddonor.

Maria Hasselblad har med sine offentlige fortællinger bidraget stort til at skabe åbenhed om at stifte familie ved hjælp af donation. Tak for det!

Scandinavian Seed Siblings

Maria Hasselblad står bag netværket Scandinavian Seed Siblings, der er et forum for nordiske donorbørn, deres forældre og donorer.

Fordi Scandinavian Seed Siblings har fokus på danske sædbanker og nordiske fertilitetsklinikker, vil foreningen kunne være interessant for ufrivilligt barnløse, der har fået fertilitetsbehandling i Danmark.

Foreningen driver en database, hvor man kan registrere sig med donornummer for måske at finde et match med andre børn af samme donor og/eller donor selv.

Besøg Scandinavian Seed Sibling hjemmeside.

 

 

Spændende fortællinger til dig

Som lovet får du her links til fortællingerne, der blandt fortæller om Maria og hendes datters møde med donor.

Del meget gerne blogindlægget.

PS

Kom med på gratis webinar om genetik i donorfamilien. Book straks din plads her. På webinaret får du bla. viden om betydningen af det ekstra følelsesmæssige beredskab, donorfamilier er udstyret med, når det gælder barnets ukendte genetiske arv.

PPS

Jeg kan hjælpe dig med at håndtere dine bekymringer om dit barns ukendte genetik.

Gør noget ved det allerede i dag. Ring på 2892 9596 og få 15 minutters gratis afklarende samtale.

Nye udsendelser på TV2 om donorbørn

Nye udsendelser på TV2 om donorbørn

Rettelse november 2014

Nye tider for udsendelserne på TV2 bliver:
– Onsdag den 5.11.14 kl 20.50 om anonymitet
– Onsdag den 12.11.14 om arvelige sygdomme fra donor
– Onsdag den 19.11.14 om fremtidige muligheder

For 14 dage siden blev jeg interviewet til en programserie på TV2 om donorbørn.

Der er planlagt tre udsendelser, der handler om:

  • sygdomme
  • anonymitet og
  • fremtiden.

Det er mig en stor glæde at kunne bidrage med min viden, mine erfaringer og mine synspunkter.

Se med første gang torsdag den 30. oktober 2014 klokken 20.00 på TV2.

Er spørgsmålet om anonymitet det vigtigste?

Til tv-interviewet blev der spurgt meget ind til donors anonymitet.

Jeg synes, det er et meget centralt emne, og samtidig synes jeg ikke spørgsmålet om anonymitet eller ej, er det væsentligste.

Når jeg har samtaler med kunder, plæderer jeg aldrig for bestemte typer donorvalg.

Det vigtige for mig er at få vendt forskellige perspektiver, og at den enkelte finder sit eget værdimæssige ståsted, så familiens valg bliver så velovervejet som muligt.

Hvis intervieweren havde spurgt mig om, hvad jeg oplever som det største problem, så havde jeg svaret, at det største problem er hemmeligholdelsen af barnets tilblivelse. Det er problematisk for både donorbørn og forældre.

Fortielsen får konsekvenser for den enkelte forælder, for parforholdet og for barnet.

Desværre er det ikke en vinkel, som bliver prioriteret i programserien.

I min bog ‘Far, mor og donorbarn. veje til et endnu bedre liv som donorfamilie’ kan du læse endnu mere om konsekvenserne ved at fortie tilblivelsen, ligesom du bliver guidet til at fortælle.

 

At fortælle sit barn om donor er tit svært

Fordi jeg ikke fik mulighed for at komme ud med mine budskaber, har jeg taget initiativ til at sammensætte et e-learningskursus, hvor kursisten får forskningsbaseret viden, øvelser og redskaber til at få den gode samtale med sit barn om donor.

Du får mere at vide, når materialet  er klar. Indtil da, kan du begynde med at dokumentere og skabe fundamentet i din helt egen Donorbarnets Bog.

 

PS

Få hurtigt nyheder, inspiration og fortællinger når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Straks du har tilmeldt dig, får du ebogen ’Kære svigermor. Få bedre relationer.’

Du kan altid og nemt afmelde dig igen.

PPS

Du får endnu hurtigere nyt ved at like Kirsten List Larsens Facebookside.

Du kan også følge med ved at like Facebooksiden Far, mor og donorbarn.

 

 

Biologiske forældre

Biologiske forældre

Hvordan kan det være vigtigt for Næstved Kommune at bruge ordet ‘biologi’, når kommunens børn skal indskrives i skole?

Ikke alle ord er neutrale. De ord vi vælger at bruge er ikke ligegyldige. Sproget former os, ligesom vi former sproget.

Jeg tror ikke, kommunikationsmedarbejderen i Næstved Kommune – eller hvem, der nu har formuleret det – har tænkt sig særlig godt om. Måske var det bare en tilsyneladende nem måde at skelne mellem plejeforældre og forældre med forældremyndighed, for på den måde at præcisere, hvem der har ansvaret for at få barnet indskrevet i skole?

En betydningsfuld tanketorsk

Den tilsyneladende tanketorsk giver bare ikke mening. Den bliver snarere meningsforstyrrende i mine øjne.

For hvordan kan det overhovedet være relevant at nævne biologi i denne sammenhæng? Og hvad er en biologisk forælder? Er det noget andet end en genetisk forælder? En genetisk forælder er den, der leverer sit genetiske arvemateriale videre i sit barn. Men en biologisk forælder; er det f.eks. den kvinde, der via ægdonation bærer en anden kvindes ægcelle og får barn på den måde. Som foster deler barnet jo hendes biologi. Og i Danmark gør selve handlingen – det at føde barnet –  én til juridisk mor – uanset genetik.

Vi er mange, der ikke er biologiske forældre: Det er hverken fædre, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor eller adoptivforældre. Og dog er vi uden tvivl forældre til vores børn.

Jeg tror ikke, Næstved Kommune har til hensigt at diskriminere. Eller at kommunen ikke vil være respektfuld. Positivt tolket er kommunen bare klodset i sin skriftlige kommunikation med sine borgere.

Ordet ‘ biologiske’ øger ikke forståelsen af budskabet. Ordet kunne have været udeladt. Pointen må vel være, at det er forældre med forældremyndighed, det handler om? Uanset biologi?

Vi tillægger biologi stor betydning

Når biologi alligevel ligger helt fremme på tungespidsen hos kommunikationsmearbejderen – eller hvem, det nu er – i Næstved Kommune, så er det fordi biologi betyder meget i vores kultur.

’Rigtige forælder’ er nærmest per definition de forældre, der deler biologi/genetik med deres børn. Spørgsmålet er så, hvad vi ikke-biologiske forældre så er?

Når jeg taler med mennesker, der er ufrivilligt barnløse, fordi de ikke kan skabe liv med deres eget biologisk byggemateriale, så fylder spørgsmålet ‘Hvad er jeg egentlig værd som mand/kvinde?’ meget i begyndelsen af processen.

For nogen er det altafgørende at videreføre slægten ved hjælp af sin eget DNA. De vil hellere leve som barnløse end få barn via donation eller adoption.

Men de fleste jeg møder, får det anderledes. I processen flyttes fokus fra det biologiske og genetiske til alt det andet, forældreskab handler om:

  • at give kærlighed, omsorg og passe på
  • at give sine værdier videre
  • osv.

Kort sagt; at se det lille menneskebarn folde sig ud som det individ, det nu engang er, og støtte det og være der for barnet – UANSET hvad.

Det er det, gode forældre gør.

Og det kan ikke rummes af ordet ‘biologi’

PS

Vil du gerne blive bedre til at sige ‘Pyt’?

Vidste du, at du kan lære at håndtere dine tanker og dermed blive mere robust gennem mentaltræning?

Du kan få en gratis smagsprøve på et webinar.

Jeg holder ofte gratis webinar om at skabe balance i hverdagen med mentaltræning. Book straks din plads her, så du lærer at spotte og tæmme din fertilitetsrelaterede stress.

PPS

Jeg kan hjælpe dig med at lære at mentaltræne. Det er nemt og hurtigt at lære. Det kræver kun 15 minutters daglig mentaltræning at få god effekt  af træningen. Du får bla. en højere pytgrænse.
Gør noget ved det allerede i dag. Ring på 2892 9596 og få 15 minutters gratis afklarende samtale.

 

Børn af sæddonor 5114

Børn af sæddonor 5114

Mød 19 af børnene af sæddonor 5114

I maj 2013 lancerede California Cryobank videoen Kids of donor 5114.

I den korte dokumentar møder du Nathan på 13 år og du følger ham, da han møder seks af sine 19 donor-halv-søskende’ in real life. Inden da har de haft kontakt på nettet, hvor de har delt ligheder mm. Alle er de blevet til ved hjælp af den samme sæddonor.

Du hører børnene selv fortælle.

Mødrene mødes også.

Det slår mig, at der ikke er en eneste mand med i dokumentaren. Ingen far. Måske er der slet ingen far i disse børns liv? Måske findes der en far, der ikke ønsker at deltage i filmen?

Det er min erfaring, at langt færre far-mor-barn-familier end andre donorfamilier søger efter andre familier, der har brugt samme donor. Derimod ser det ud til ikke at være ualmindeligt, at singlemødre søger selv før de har født.

Forskning bekræfter, at donorbørn af selvvalgte singlemødre og af to mødre oftere søger oplysninger om ’donor-halv-søskende’ og om donor end donorbørn i far-mor-barn-familier.

Det kan der være flere forklaringer på:

  • færre donorbørn af en mor og en far ved, at de er blevet til ved hjælp af donor (og derfor søger de ikke)
  • disse donorbørn har ikke det samme behov for at spejle sig i andre af samme genetiske ophav (og derfor søger de ikke).

Børn af samme donor (extended family)

I min e-arbejdsbog “Donorbarnets Bog” stiller jeg spørgsmål til forældrene om, hvilke overvejelser de har gjort sig, når det gælder om at søge eller ikke søge efter andre børn af samme donor.

Inspirationsspørgsmålene er bla.:

  • Hvilke tanker har I gjort jer om andre børn af samme donor?
  • Hvilke overvejelser har I haft om at søge eller ikke søge efter donor-halv-søskende’?

I e-arbejdsbogen er der også nogle spørgsmål til donorbarnet, der er blevet teenager. Et af spørgsmålene går på, hvad teenageren tænker om sine (mulige) donor-halvsøskende.

Hvad tænker du?

PS

Kom med på gratis webinar om genetik i donorfamilien. Book straks din plads her. På webinaret får du bla. viden om betydningen af det ekstra følelsesmæssige beredskab, donorfamilier er udstyret med, når det gælder barnets ukendte genetiske arv.

PPS

Jeg kan hjælpe dig med at håndtere dine bekymringer om dit barns ukendte genetik.

Gør noget ved det allerede i dag. Ring på 2892 9596 og få 15 minutters gratis afklarende samtale.

Skriv dig rolig på bare 20 minutter

 

Lær selv at bruge metoden, som gav succes på fertilitetsklinikken på Skejby.

Som modtager af nyhedsbrevet får du inspiration, viden og fordele, bla. rabatter.

 

Ps. Du får fuld fortrolighed og ingen spam.

Du er blevet tilmeldt! Tak for det!

Pssst, inden du smutter...

Var det interessant, det du læste? 

Vil du have besked om nyt på bloggen med det samme?

Så skriv dig op og få mit nyhedsbrev.

 

Du er tilmeldt

Pssst, inden du smutter...

Var det interessant, det du læste? 

Vil du have besked om nyt på bloggen med det samme?

Så skriv dig og få mit nyhedsbrev.

 

Du er tilmeldt